Hopp til innhold

Vurderer å legge ned fornybar-senter

Universitetet i Stavanger vurderer å legge ned forskningssenteret Cense. Leder ved senteret, Mohsen Assadi, reagerer kraftig og mener dette svekker fornybar-forskningen ved UiS.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har et solid oljemiljø, men på fornybarfronten står det verre til.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima
John Møst

Direktør ved Universitetet i Stavanger, John Møst.

Foto: Morten Berentsen/UiS

– Cense har ikke har greid å øke forskningsaktiviteten og opprette nok kontakter utad, sier direktør ved Universitetet i Stavanger (UiS), John Møst.

I styremøtet på torsdag legger han fram en evalueringsrapport om forskningssentrene ved UiS. Den foreslår blant annet å vurdere å legge ned senterert for bærekraftig energi, Cense.

Møst understreker at UiS aller helst ønsker å beholde Cense – en avvikling er siste utvei. En arbeidsgruppe skal se på hvordan fornybarforskningen best kan videreføres ved UiS – med eller uten Cense.

– Skal forskningen skje på et senter, eller skal den baseres på frittstående prosjekter? Dette er spørsmål vi nå skal prøve å få svar på, sier Møst.

– Helt feil

Mohsen Assadi

Mohsen Assadi, leder ved Cense.

Foto: UiS

Planene får lederen ved Cense, Mohsen Assadi, til å reagere kraftig.

– Jeg mener ledelsens innstilling her er helt feil. Cense har hatt flere viktige prosjekter og er et velkjent varemerke – både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Assadi understreker at en eventuell avvikling vil svekke fornybar-forskniningen ved UiS.

– Det hadde ikke vært noen fornybar-forskning ved UiS, hadde det ikke vært for Cense, sier han.

– For lite forskning

Universitetsdirektør Møst påpeker at det forskes for lite på Cense, som i dag har seks forskere knyttet til seg.

– Det er ikke noe i veien med kompetansen til de som er der, men det er for få av dem. Vi må involvere flere forskere som allerede er på UiS, vi må få bedre samvirke med IRIS, eller så må vi finne noen i utlandet å samarbeide med, sier han.

Assadi mener det er UiS-ledelsen sin feil at ikke flere forskere er tilknyttet Cense.

– UiS har ikke gitt tilstrekkelig med støtte til Cense, og de har ikke gitt mulighet for flere folk til tross for klar finansiering, fastslår forskningslederen.

– Cense har fått de samme mulighetene som andre sentre, de har bare ikke nådd de samme resultatene, kommenterer Møst.

Lite attraktivt?

Fra nasjonalt hold forventes det at et oljeuniversitet som UiS også skal forske på fornybar energi.

– Er det lite attraktivt for forskere på et universitetet med et tungt oljemiljø å jobbe med fornybart?

– UiS har i mange år fått veldig mye penger fra oljeindustrien til oljerelaterte forskningsprosjekter, så mange forskere føler en tilknytning til den aktiviteten, men tidene endrer seg: Forskningsrådet gir nå mindre penger til olje enn til fornybar, sier Møst.