Vurderer å flytte barnas svømmetimer ut i sjøen

I sommer brant svømmehallen ned til grunnen. Å bruke sjøen kan være et alternativ når elevene i Vindafjord skal ha svømmeopplæring i høst.

Lina Hansen, Thea Gullhaug og Tonje Frøyland

Lina Hansen (t.v.), Tonje Frøyland og Thea Gullhaug nyter det varme vannet i Skjoldafjorden. Men de er usikre på om det blir like behagelig dersom svømmeopplæringen i høst legges til sjøen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Sjøen ligger jo der, så det er fullt mulig. Det blir kanskje litt kaldt utover vinteren, men vi må se på alle muligheter, sier Ove Eidsheim, økonomisjef i Vindafjord kommune i Rogaland.

Ove Eidsheim

Økonomisjef i Vindafjord kommune Ove Eidsheim.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Kommunen er nå i full gang med å vurdere alternativene før skoleelever og barnehagebarn kommer tilbake fra ferie. 369 barn som etter planen skulle ha livredning og svømmeopplæring, står uten basseng etter at svømmehallen brant ned i sommer.

Drukner utendørs

Førstelektor i kroppsøving på NTNU, Egil Galaaen Gjølme, mener kommunen absolutt bør gå for sjøen.

Egil Galaaen Gjølme

Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag på NTNU, Egil Galaaen Gjølme.

Foto: Monika Nyhagen / NTNU

– Så å si alle drukninger foregår utendørs. Det å øve seg i reelle omgivelser gir masse fordeler i forhold til å forstå det med å klare seg i vann. Vi har vært gjennom en lang sommer med mange drukninger og det kan se ut som at årsaken til at folk drukner er at de ikke klarer å forholde seg til de mer uforutsette elementene som finnes ute, sier han.

Pålagt å svømme ute

En undersøkelse Utdanningsdirektoratet utførte i 2018, viste at kun 11 prosent av skolene bruker sjøen når de øver på livredning, til tross for at det står i læreplanen at de skal gjøre det. Undersøkelsen viste også at kun to prosent bruker sjøen i den generelle svømmeopplæringen.

– Nå har denne kommunen en unik mulighet til å følge læreplanen og bli flinkest i klassen, sier Gjølme.

Venninnene Lina Hansen, Thea Gullhaug og Tonje Frøyland, skal etter planen i gang med livredningsopplæring når de begynner i 10. klasse i høst. At svømmetimene kanskje legges til sjøen er de ikke helt sikre på om de vil like.

– Jeg er ikke så gira på det. Det er brennmaneter i sjøen, og det kan være ganske kaldt også, sier Tonje Frøyland.

FAU-leder på Skjold skule er heller ikke overbevist om at svømmeopplæring i sjøen er det beste alternativet.

– Det er ikke tvil om at det er lærerikt å være i sjøen, men jeg kunne heller tenkt meg at en tur til sjøen var en del av svømmeopplæringen, enn at det kun blir svømmeopplæring i sjøen, sier Anette Svendsen.

FAU-lederen peker også på utstyrsbehovet svømmeopplæring ute medfører, og hun frykter det kan være traumatisk for noen barn å bli tvunget ut i sjøen.

– Selvsagt må en forberede seg på litt andre måter, men det ligger forslag til hvordan du kan gjennomføre opplæring både inne og ute, på nettsiden svømmedyktig.no, og alle de øvelsene er allerede utprøvd, sier Gjølme.

Har ikke penger til skyss

I mellomtiden ser kommunen på flere alternativ. Nabokommunene Tysvær og Sauda har svømmebasseng som er dype nok til å gjennomføre livredningsopplæringen, men da må elevene fraktes dobbelt så langt.

Gro Anett Espevoll

Skolerådgiver i Vindafjord kommune, Gro Anett Espevoll.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Dersom de skal til Sauda blir det dobbelt så langt og dobbelt så dyrt, sier skolerådgiver Gro Anett Espevoll.

– Har kommunen de pengene?

– Nei, det har vi ikke.