Offeret er ofte ukjent

To av tre som ble dømt for vold eller trusler i Stavanger i høst, kjente ikke offeret fra før.

Volden i Stavanger rammer ofte tilfeldig

Legevakten i Stavanger må ofte ta hånd om personer som har vært utsatt for vold. Som hovedregel er offeret ukjent for gjerningsmannen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Det viser gjennomgangen av straffesaker fra Stavanger byrett.

En av fem som ble utsatt for vold eller trusler var kvinner.

Samtidig som straffen for å utøve vold i det offentlige rom er skjerpet, utstyrer stadig flere kvinner seg med alarm i frykt for å bli antastet eller angrepet.

Alkohol

– Når du vet at du av og til gjør dumme ting i fylla, er det livsfarlig å dra til byen, helle innpå og tro at du går klar, sier sorenskriver Helge Bjørnestad.

Helge Bjørnestad, Stavanger tinghus 05.02.2009

Sorenskriver Helge Bjørnestad sier høyt alkoholinntak aldri vil være en formidlende omstendighet.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Bjørnestad registrerer daglig det statistikken viser: Det er menn som utøver vold – også i Stavanger.

De er unge og godt beruset. 95 prosent av dem som i høst er dømt for vold i Stavanger tingrett i høst, er menn. Samtlige tilfeller av vold som relatert til sentrum, skjedde i alkoholpåvirket tilstand.

Ukjente

I sytti prosent av tilfellene var voldsutøveren og fornærmede ukjente for hverandre. Det skremmer, ikke minst unge kvinner.

– Jeg snakket nettopp med en venninne av meg. Hun går ikke engang for å ta nattbussen alene, men får foreldrene til å hente henne, sier Eva Charlotte Berner (17), skoleelev og ung politiker i Stavanger.

Eva Charlotte Berner

Eva Charlotte Berner forstår at mange kvinner er redde.

Foto: Privat

God grunn

Berner forstår at mange kvinner er redde for å bevege seg ute på byen – spesielt i helgene.

– Det er god grunn til å være redd, sier Eva Charlotte Berner.

Både hun og mange av venninnene har nå lastet ned et alarmprogram på mobiltelefonen i frykt for å bli antastet eller angrepet:

– Ved et enkelt tastetrykk alarmerer den alle mine "vakter"; foreldre, familie eller venner som jeg har lagt inn. De vil bli varslet om hvor jeg er og hva som er galt når jeg trykker på knappen, sier Berner.

Nattetimer

Gjennomgangen av voldsdommene fra byretten i Stavanger viser at 72 prosent av voldstilfellene skjer i helgen og nær to av tre i løpet av noen nattetimer.

Kun to av 42 voldstiltalte i Stavanger byrett i høst, var kvinner. Voldsutøveren er i all hovedsak en ung mann under 30 år.

Men kvinneandelen stiger betraktelig når ofrene for volden synliggjøres, også der volden ender i en tiltale og krav om fengselsstraff.

Selv om ingen av de dommene NRK har gjenomgått omfatter voldtekt og en høy andel av volden ble utført i fylla i sentrumskjernen, var nær tjue prosent av de fornærmede i sakene kvinner.

Sentrum

Voldsutviklingen er alarmerende og svært mange saker har sitt utspring i Stavanger sentrum. Samtidig har også straffenivået for denne type vol blitt skjerpet de siste par årene.

Men stort alkoholinntak er aldri noen unnskyldning og heller ingen formidlende omstendighet når saken kommer opp for retten.

– Du fritas ikke for straff om du har ruset deg, sier Bjørnestad.

Bagateller

Dommene fra byretten viser at volden har mange ansikter.

I de fleste tilfellene er bakgrunnen for voldsepisoder som oppstår mellom privatpersoner uoverenstemmelser som starter som rene bagateller.

I andre tilfeller dreier det seg om sjalusi, en direkte provokasjon eller hevn.


Flere nyheter fra Rogaland