Hopp til innhold

Stadig flere elever utøver vold mot lærere og medelever

Nye tall viser at vold og trakassering utført av utagerende elever, både mot lærere og medelever, øker sterkt. – Noe må gjøres, mener rektor og Utdanningsforbundet.

Klasseromsundervisning

Det er særlig i barneskolen antallet utagerende elever øker, ifølge Geir Dybdahl i Utdanningsforbundet på Karmøy. Nå ønsker han å utrede muligheten for å plassere dem på en egen skole. (Illustrasjon)

Foto: Åserud, Lise, Lise Aaserud / SCANPIX

– Det sier litt om situasjonen at vi har tilbudt flere lærere holdekurs som skal gjøre at de kan behandle elevenes aggresjon på en human måte. Vi har elever der man må være to lærere på en elev, sier hovedtillitsvalgt Geir Dybdahl i Utdanningsforbundet på Karmøy.

Tallet på saker i Karmøyskolen der utagerende elever påfører lærere, miljøarbeidere eller andre elever skade har økt med 43 prosent fra 2010 til 2011, og er nå oppe i hele 283.

Vil ha egen skole for utagerende elever

93 prosent av disse sakene er i barneskolen, og de utagerende blir stadig yngre. Utdanningsforbundet ber derfor politikerne vurdere en egen skole for de utagerende elevene.

– Vi har fått noen helt konkrete innspill fra de tillitsvalgte om at Son skole står tom, er kommunens eiendom, og at vi kan starte der med å se på om vi kan samle kompetanse blant lærere og miljøarbeidere der, og gi et tilbud til disse elevene, sier Dybdahl.

– Ungene stigmatiseres allerede nå

Å opprette en egen spesialenhet for disse elevene samlet på et sted er kontroversielt, men situasjonen er vanskelig ved mange skoler, og noe må skje, mener rektor ved Grindhaug skole Hege Mæle.

– Jeg syns i hvert fall det er helt rett å tenke at en må gjøre noe i den situasjonen, og få inn personer som kan mer om dette. Om det bør skje på én plass, eller få hjelpen ut i skolen har ikke jeg tatt stilling til, men jeg mener bestemt at noe må gjøres, sier Mæle.

Det å skille elevene fra hverandre kan også føre til stigmatisering, mener Mæle.

– Jeg synes på en måte at ungene blir veldig stigmatisert og segregert allerede slik vi har det i dag. Noen barn kan vi ikke ha inne i klasserommet med de andre. De er farlige og forstyrrer undervisningen. Det er mange elever som er på grupperom for seg selv, og det er ikke bra det heller, sier Mæle.

– Ikke en god idé

– Jeg kan til dels være enig i den problembeskrivelsen som Utdanningsforbundet gir, men det finnes ikke noe forskningsmessig belegg for at det å etablere et permanent tilbud utenfor den ordinære skolen er rett vei å gå. Det beste utdanningsmiljøet for alle elever er å være sammen med jevnaldrende i den klassen de hører til, sier Kjetil Hansen.

Han jobber som spesialpedagog og rådgiver på Karmøy Pedagogisk-Psykologiske senter.

– Det å plassere de utagerende elevene permanent i egne grupper ved siden av den ordinære skolen er ingen god idé, presiserer han.

Utdanningsforbundet ber om en utredning

Geir Dybdahl i Utdanningsforbundet på Karmøy holder likevel fast på forslaget.

– Jeg tror man må se på nærskoletilbudet litt bredere enn akkurat den skolen som ligger nærmest der du bor. Det er på tide at vi tar den debatten, og det er min plikt når jeg får så mange tilbakemeldinger på det. Vi tar det opp, og presiserer at Utdanningsforbundet ikke står med fasiten i hånda, men vi ber om en utredning. At en utreder andre alternativer enn det vi har i dag, sier Dybdahl.