VOGNTOG IKKE FJERNET:

Det jobbes fortsatt med å fjerne vogntoget som sperrer veien på sørsiden av Boknasundbroen på E39. Lange køer av store vogntog venter på å få slippe forbi bergingsstedet, mens mindre biler får kjøre gamleveien om Vestre Bokn. Statens vegvesen håper E39 kan åpne igjen klokka 18.00.