VM i skiskyting i Nesjane barnehage
Foto: Erik Sergio Auklend/NRK