Visepolitimesterens ektemann må vitne i innsidesaken

Visepolitimester Gøril Vålands ektemann er et av hovedvitnene i innsidesaken som starter i Stavanger mandag. – Politiet har vurdert seg habile i saken, sier påtaleleder Bjørn Andersen.

Gøril Våland

Visepolitimester Gøril Vålands ektemann er et av hovedvitnene i innsidesaken.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Aktoratet vil føre ektemannen til visepolitimester Gøril Våland i Rogaland som et av sine hovedvitner i innsidesaken mot Fred A. Ingebrigtsen, som starter i Stavanger tingrett mandag.

Fred Ingebrigtsen

Fred Ingebrigtsen er hovedtiltalt i innsidesaken.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Ektemannen Peter Fusdahl var direktør i Spring Gruppen AS, hvor Ingebrigtsen ifølge tiltalen skal ha overført 87 millioner kroner fra eget selskap til egne konti i 2008.

Politiet har ikke vurdert seg inhabile som følge av det private forholdet.

– I og med at etterforskningen ble innledet i Rogaland politidistrikt, ligger det i sakens natur at vi vurderte oss som habile og kompetente da etterforskningen startet, sier politiinspektør og påtaleleder Bjørn Andersen.

Har vurdert egen habilitet

Politiinspektør Bjørn Andersen, Rogaland politidistrikt

Påtaleleder Bjørn Andersen mener politiet er habile i innsidesaken.

Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Andersen var også påtaleleder da etterforskningen startet i 2008, og sier spørsmålet om habilitet ble vurdert da.

– Habilitet er en grunnleggende forutsetning for å kunne jobbe med straffesaker, og spørsmålet er også vurdert i denne saken, sier han.

Politimester i Rogaland politidistrikt, Hans Vik, var ikke politimester da innsidesaken ble kjent i 2008, og sier han derfor ikke er forelagt noen spørsmål om habilitet i saken etter at han selv ble politimester.

Ikke involvert

Gøril Våland var i 2008 politiinspektør i politidistriktet. Hun har ikke vært involvert i etterforskningen eller påtalespørsmål knyttet til innsidesaken, ifølge Bjørn Andersen.

– Hun har heller ikke vært foresatt for noen som har jobbet med det, sier Andersen.

Som visepolitimester ville trolig politiet måttet vurdere habiliteten annerledes dersom etterforskningen var innledet i dag, men verken Hans Vik eller Bjørn Andersen vil kommentere dette.

Inhabile i Tyrkia-saken

Hans Vik, visepolitimester i Rogaland politidistrikt

Politimester Hans Vik vil ikke kommentere habilitetsspørsmålet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

For en drøy uke siden besluttet Vik at politiet i Stavanger ikke kan etterforske den såkalte Tyrkia-saken i Stavanger på grunn av inhabilitet.


Bakgrunnen var en artikkelserie i Stavanger Aftenblad hvor avisen avslørte at kommunen finansierte en aksjon hvor to fosterbarn ble smuglet ulovlig ut av Tyrkia.


Flere sentrale ledere i kommunen visste om aksjonen, blant dem daværende ordfører Leif Johan Sevland. Det er også stilt spørsmål ved om kommunen indirekte var med på å finansiere og bidra til bestikkelser og korrupsjon i Tyrkia.

Bjørn Andersens vennskap med tidligere ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, og visepolitimester Gøril Vålands vennskap med nåværende ordfører Christine Sagen Helgø, ble av politimesteren brukt som en av tre årsaker til at politiet i Stavanger erklærte seg selv inhabile i Tyrkia-saken.

Særegne grunner

Politimester Hans Vik sier til NRK at han ikke ønsker å utdype nærmere bakgrunnen for de habilitetsvurderingene som er gjort i innsidesaken. Han vil heller ikke på prinsipielt grunnlag gå inn i en diskusjon om når politiet er inhabile.

Han viser til at han i den såkalte Tyrkia-saken erklærte politiet inhabil med henvisning til vilkårene i straffelovens paragraf 60 om «andre særegne grunner».

– Min rolle er først og fremst å tolke og anvende loven på de konkrete tilfellene jeg har til behandling, og ikke gi generelle synspunkter på disse rettspørsmålene, sier Vik.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ektemannen hovedvitne

Mandag starter den store innsidesaken i Stavanger tingrett. Hovedtiltalte er Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen, og ytterligere seks menn er tiltalt. Ingebrigtsen er tiltalt for innsidehandel, kursmanipulasjon og ulovlige aksjonærlån.

Lånene på til sammen 87 millioner ble overført fra Spring Gruppen AS i perioden januar til august 2008 – altså også i tiden etter at Ingebrigtsen ble siktet og arrestert. Pengene ble ifølge politiet overført fra selskapets konti til egne konti.

Visepolitimester Gøril Våland var og er gift med Peter Fusdahl, som i 2008 var administrerende direktør i det heleide Ingebrigtsen-selskapet Spring Gruppen AS.

Fusdahl skal ha forklart seg om disse lånene i avhør og vil også bli innkalt som et av aktoratets hovedvitner i forbindelse med denne saken. Det skjer trolig først i mai under den fem måneder lange rettssaken. Nesten en dag er satt av til vitneforklaringen.

Forsvarer for Fred A. Ingebrigtsen, Bjørn Stordrange, ønsker ikke å kommentere saken. Han sier alle relevante forhold som berører innside-tiltalen mot Ingebrigtsen vil bli fremmet under selve rettsforhandlingene.