Hopp til innhold

Vindmøllekrangel til mekling

Haugesund vil ikke ha noe av at Karmøy tillater to vindmøller midt i innseilingen til byen.

Vindmøller

(Illustrasjonsfoto)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Her på Storøy (se kart) vil Karmøy kommune tillate at selskapet Solvind får sette opp to vindmøller.

Men Haugesund kommune har sterke motforestillinger, fordi vindmøllene kommer midt i innseilingen fra nord. Over sundet ligger Vibrandsøy, der Haugesund planlegger store investeringer i et nytt friluftsområde.

Haugesund kommune har derfor valgt å komme med en såkalt innsigelse, altså det kraftigste virkemidlet for å få stanset en plan.

Vikarierende motiv

Men dette får busten til å reise seg hos politikerne på Karmøy, som ikke finner seg i at Haugesund blandet seg inn i hvordan Karmøy skal styres, og de undres over Haugesund sin plutselige interesse for det estetiske.

- Vi vet at Haugesund også hadde problemer med høyden på slagghaugene på Storøy. Men de har bygd hus som er høyere på Hasseløy. Det virker som Haugesund kommune har andre krav til det som skal skje på Storøy enn det de har gjort i egen kommune, sier ordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) i Karmøy, som mer enn antyder at Haugesund har vikarierende motiv når de motsetter seg vindmølleplanene.

Svendsen ser ikke noen motsetning i at Karmøy kommune sa nei til vindmøller i Karmøyheiene, sin egen indrefilet, mens de sier ja til vindmøller på Storøy, i Haugesund sin ytrefilet.

Blir mekling

- Argumentene som vant fram for Karmøyheiene gikk på fugle- og dyrelivet, og bevaring av et friluftsområde. Dette er argumenter som ikke gjelder Storøy, sier Svendsen.

Ordføreren varsler et stort flertall for å avvise innsigelsen fra Haugesund kommune når politikerne i Teknisk utvalg i Karmøy behandler saken torsdag.

- Med de frontene vi ser synes det vanskelig å bli enige, sier Svendsen til NRK.

Dermed kommer vindmøllekrangelen til å havne hos Fylkesmannen i Rogaland til mekling.

Flere nyheter fra Rogaland