Hopp til innhold

Tina Bru: – Jeg ble kalt en f***e

Før regjeringen åpnet to områder for havvind i går, opplevde olje- og energiminister Tina Bru (H) å få slengt flere skjellsord mot seg. – For første gang følte jeg på et ubehag.

Tina Bru (H)

SATSER STORT: Olje- og energiminister Tina Bru (H) var glad for å kunne dele nyheten på Utsira Nord i går. Etterpå opplevde hun en ubehagelig episode i møte med vindkraftmotstandere, skriver hun på Facebook.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Jeg ble kalt en f***e. Jeg ble fysisk hindret fra å gå inn på møtet mitt med Østensjø Rederi. Jeg ble fortalt at jeg var en skam. At jeg ødela liv...

I et Facebook-innlegg forteller olje- og energiminister Tina Bru (H) om møte med vindkraftmotstandere som demonstrerte mot vindkraft på land i Haugesund i går.

Bru var på Haugalandet for å presentere nyheten om at regjeringen gir klarsignal for åpning av flytende vindpark på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Selv kalte hun det et nytt kapittel i norsk energihistorie.

– Jeg er vant til å treffe motstandere av vindkraftutbygging. Det går stort sett fint. Mange har behov for å sifra om hva de tenker og føler. Det er helt greit. I går var det annerledes. Jeg opplevde at de kom mot oss. Vi måtte bane oss vei gjennom dem, sier Bru til NRK.

Hun forteller at en person fysisk prøvde å hindre henne fra å komme inn døren ved kontoret til Østensjø Rederi. Da hun kom seg forbi, snudde personen seg og ropte et stygt skjellsord til henne.

– I går må jeg innrømme at jeg for første gang følte på et ubehag og var usikker på situasjonen, skriver hun på Facebook.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) 28. februar 2020

Tina Bru forteller at hun følte et ubehag i møte med vindkraftmotstanderne som demonstrerte i går.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Skal vi ha det sånn her?

Ministeren påpeker at mange vindkraftmotstandere bare benytter sin rett i et demokrati til å ytre meningen sin, men at andre tråkker over streken.

– Tvert om så respekterer de ikke demokratiet når de oppfører seg truende og voldelig.

I Facebook-innlegget skriver Bru at hun i går kveld fikk en oppfordring om å avslutte sitt eget liv. Siden hun ikke ville det, så var beskjeden at hun må «være litt forsiktig med hvor hun går ute fremover».

– Skal vi ha det sånn her? spør hun.

Grunnen til at ministeren velger å dele historien, er på bakgrunn av en VG-sak om vindkraftutbyggingen på Frøya utenfor Trondheim. Der prosjektlederen forteller om skremmende opplevelser i møte med vindkraftmotstandere.

– Jeg bli skikkelig opprørt av det. Det er mye verre enn hva jeg opplevde i går, sier Bru til NRK.

Flere melder seg inn

Motstanden har økt mot vindkraft både til land og til havs. Klassekampen skrev på tirsdag at Motvind Norge hadde passert 12.000 betalende medlemmer. Nå er tallet nærmere 13.000 ifølge organisasjonen.

Generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland, blir sjokkert når NRK ringer og forteller hva Tina Bru skriver hun har måttet oppleve. Han presiserer at det ikke var deres organisasjon som organiserte. For ordens skyld: Det har heller ikke ministeren hevdet.

– Vi tar selvsagt fullstendig avstand fra hatefulle ytringer og denne type sjikane. Det forsimpler debatten, og vi holder ikke på slik. Ingen som representerer Motvind oppfører seg på denne måten, sier han.

Miljøaktivist Rune Haaland

Rune Haaland er generalsekretær i raskt voksende Motvind Norge.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Haaland påpeker at når de demonstrerer skal de komme pent kledd og ha godt humør.

– Det er veldig viktig at ting foregår på en saklig måte. Det er tyngden av argumentene som skal prege debatten og ikke stemmebruken.

Mot vind på land og til havs

Det er i hovedsak kampen mot vindkraft på land som har vært saken for Motvind Norge. Men nå inntar vindkraften havet, og Motvind Norge vil bli hørt.

Men i går åpnet altså regjeringen for en storstilt havvindutbygging i Norge.

Motvind Norge har sitt høringssvar før fredagens nyhet, stilt seg kritisk til utbyggingen av havvindkraftverk.

Kart Havvind

Dette er alle områdene Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra NVE, har utredet for havvindutbygginger. Det er Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II som nå åpnes.

Foto: NVE

«Motvind Norge advarer mot at å legge til rette for vindkraftutbygging i de sårbare og biologisk viktige sjøområdene slik det er foreslått» skriver de.

De peker på konsekvensene for dyrelivet i området. Og ikke minst for fiskerinæringen.

– De bør foreligge skikkelige konsekvensutredninger i forkant og man må involvere alle som har vettug informasjon. Sjøfartsmyndigheter. Fiskerimyndigheter. Fiskerne. Man skal ikke ha vindmøller nær gytefelt. Da forsvinner fisken viser erfaringene fra Skottland og Irland. Så må det ikke være til hinder for skipstrafikken, sier Haaland.

Han erkjenner imidlertid at han ikke har førstehåndskunnskap om områdene som nå åpnes. Det har fiskerne.

– Industristunt

Bjarte Arve Nordtun er fisker. Han kjenner havområdene utenfor Utsira og i sørover langs Nordsjøen godt.

– I utgangspunktet er jeg totalt imot dette. Man høster flere milliarder fra Nordsjøbassenget. Prisen med å gi fra seg arealer til vindmøller er for høy. Dette er et «reinhekla» industristunt.

Han tror det nye industrieventyret aldri vil lønne seg.

– Man er helt hundre prosent avhengige av statsstøtte. Men vi har akseptert at dette kommer, så vi må legge til rette for en sameksistens.

Bjarte Arve Nordtun

Fiskeren Bjarte Arve Nordtun er i utgangspunktet mot havvindmøller, men håper fiskeri og havvind kan sameksistere.

Foto: Privat

Nordtun forklarer at fiskerne har blitt invitert til bordet og til en viss grad blitt lyttet til. Spesielt når det gjelder området i Sørlige Nordsjøen.

– Men her ligger man kloss på et tobisfelt. Der har det vært kolossalt mye fiske i år. Jeg vil anslå over 50.000 tonn. Det området som nå blir åpnet er i øst for de kjente fiskefeltene i dag.

Også når det gjelder området utenfor Utsira, mener Nordtun at det kunne vært verre.

– Jeg har ikke sett på kartet, men håper at alt ligger øst for fire grader. Utsira Sør er et fantastisk gyteområde. Her fisker vi kolmule, øyepål og sei. Det er om lag en halvtime fra Utsira Nord og Utsira Sør.

Det er Utsira Nord som nå altså skal bygges ut. Det er et område der det tidligere var rekefiske, men lite de siste årene ifølge Nordtun. Han håper nå på dialog mellom fiskerne og havvindutbyggerne for å finne best mulige løsninger.

– Akkurat nå tror de at man kan fiske mellom vindmøllene. Det viser erfaring fra Storbritannia at ikke er mulig. Vi må finne løsninger der begge parter taper minst mulig.

– Minst i konflikt

Tidligere seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, John Dalen, sier til NRK at de to områdene som nå åpnes ikke skal ha så store konsekvenser for fiskerinæringen. Han er enig med konklusjonene til Nordtun.

Dalen var med på å utarbeide rapporten «Havvind – Strategisk konsekvensutredning» på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten kom i 2012.

– Sørlige Nordsjø II kan komme litt i konflikt med tobisfiskeri. Utsira Nord er på såpass dypt vann og så langt ute i havet at det ikke bør komme i særlig konflikt med fiskeri, sier Dalen.

John Dalen

John Dalen.

Foto: Marit Hommedal

– Det skal ikke komme i konflikt med gytevandrende fisk. For eksempel når sild vandrer nærmere land.

Dalen mener det er viktig at fiskerne blir hørt. Både Nordtun og Dalen viser til Equinor sitt vindkraftprosjekt, Hywind Tampen, som har ført til konflikter fordi fiskerinæringen ikke ble tatt med i saksbehandlingen før beslutningen om valg av område ble gjort.

– Det er andre områder, som for eksempel Sandskallen i nord utenfor Sørøya, der konsekvensene for fiskerinæringen er såpass store at man må vurdere om det er hensiktsmessig å legge et anlegg her.

Men foreløpig er det altså områder i sør som er åpnet.

Dialog

Mens skepsisen er stor blant vindkraftmotstanderne, er stemningen en annen blant andre.

– Med åpningen av disse områdene for havvindutbygging, er vi et skritt nærmere realisering av større prosjekter, sier fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero, Jon Evang

– Nå blir det spennende å se om kombinasjonen av områdeutlysning og mulighet for Enova-støtte faktisk utløser prosjekter, eller om det må kraftigere virkemidler til, legger han til.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kjenner til argumentene fra motstemmene. Hun mener dialogen med blant annet fiskerinæringen har vært god.

Gunnar Birkeland og Tina Bru

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster syntes fredag var en god dag for norsk industri.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi må ha god dialog med de andre næringene når vi skal legge til rette for en ny næring. Også hvis det blir en utbygging så må man ha god dialog med fiskerinæringen spesielt. Det er ikke fritt frem, sier ministeren.

Men Rune Haaland fra Motvind Norge er ikke overbevist.

– Jeg har ingen tillit til at Tina Bru eller departementet er i stand til å administrere noe som helst som har med vindkraft å gjøre.

– Ventet på en samlende organisasjon

Fredag ble altså to av de 14 områdene Havforskningsinstituttet utredet for bygging av havvindkraftverk åpnet. Det kan bli flere. Men Motvind Norge vil gjøre motstand.

På mandag skal vindkraftmotstanderne ha en større konferanse i Oslo. Der vil også fagfolk fra fiskerinæringen komme for å fortelle om konsekvensene det nye havvindeventyret kan få for dem.

Samtidig blåser Motvind i medvind. Og medlemstallet fortsetter å øke. Motvind Norge har over 30.000 medlemmer på Facebook.

– Jeg er egentlig ikke overrasket. Folk har ventet lenge på en samlende organisasjon. Dette gjelder folk fra Agder i sør til i alle fall Troms i nord, sier John Ivar Myklebust i Motvind Nordvest.

Også han har foreløpig engasjert seg mest i saker som omhandler vindkraft på land, men har også klare meninger om havet:

– Fiskefelt og gyteområder må ha forkjørsrett. Sjømat er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass, sier Myklebust.

– Og så legger vi til grunn at denne nye vindkraften til havs eksporteres direkte til Europa. Vi har kraft nok her i landet.