Hopp til innhold

I kommunen til Leiv Øystein har dei berre 51 prosent breibanddekning

Dårleg breibanddekning i distrikta kan ha stor betyding for om folk vil flytte dit, meiner NHO. I ein kommune er det berre 13 prosent dekning.

Leiv Øystein Leifsen

Leiv Øystein Leifsen meiner at ein i dag heilt avhengig av eit stødig og godt nett med god kapasitet.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– I dagens samfunn så er det ikkje lagt opp til at ein skal vere utan nett. Tvert imot, seier Leiv Øystein Leifsen.

På husveggen hans i Vikedalsdalen i Vindafjord heng ei antenne.

Ho skal gje internett til familien Leifsen. Men den jobben gjer ho ikkje alltid så bra.

– Internettet dett ut når det er dårleg vêr. Då må me rekna med å vere utan nett i periodar, seier Leifsen.

Konsekvensar for distrikta

Ein roleg kveld med dataspel eller «serie-binging» blir fort ikkje like avslappande viss internettet takkar for seg.

Og ein sånn kveld kan skje mange, spesielt dei som bur i distrikta.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, seier at raskare breiband gjer store nytteverdiar for både den enkelte og bedrifter.

Foto: Marie Håland / NRK

NHO Rogaland har gjort ei undersøking som viser at det i spreiddbygde område berre er 66 prosent av befolkninga som har tilgang på fiber. Medan det i tettbygde område er 96 prosent.

Kommunen med lågast dekning i landet er Ulvik i Vestland med 13 prosent. Medan Oslo kommune er ei av dei heldige med full pott på 100 prosent.

Tilbod om 100Mbit/s-breiband

Kommunar med best breiband-dekning

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Arendal97 %
Birkenes78 %
Bygland76 %
Bykle91 %
Evje og Hornnes90 %
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS for Næringslivets Hovedorganisasjon

Men dårleg dekning har fleire konsekvensar enn hakkete seriar på strøymetenestene.

– Det er klart at dårleg breiband i distrikta gjer det mindre attraktivt både for bedrifter og for folk å etablere seg der, seier Tone Grindland som er regiondirektør i NHO Rogaland.

– Like vanleg som straum og vatn

Ordførar i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, veit at kommunens dekningsgrad på 51 prosent ikkje er god nok.

Ole Johan Vierdal er ordførar i Vindafjord kommune

Ole Johan Vierdal er ordførar i Vindafjord som er den kommunen i Rogaland med lågast breibanddekning.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Internett er blitt så vanleg som straum og vatn. Det er på ein måte livsnødvendig for at folk skal bu i bygda. I utkantane er det for lite fiber og internettforbinding. Me må jobba med det for å få det opp.

Les også: Megaspel kjem som perler på ei snor framover: – Eg har gledd meg til det i årevis

Tone Grindland i NHO Rogaland meiner regjeringa må bruke meir pengar på utbygging av breiband.

– Me meiner det er på tide at regjeringa aukar tilskotsordninga for breiband til ein milliard kroner per år fram til 2025. Slik kan me sikre at folk og bedrifter i heile landet får tilgang som er på gigabit-samfunnsnivå, seier Grindland.

Regjeringas mål er at alle skal ha tilbod om høghastigheitsnett innan 2025.

Kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram (Sp), meiner at breiband skal vere ein rett på linje med straum då det er viktig for å sikra busetting i heile landet.

– Me må halda fram med å legga til rette for kommersielle investeringar og eit marknadsbasert tilbod der det er grunnlag for det, skriv Gram til NRK.

– Staten og kommunane må bidra der marknaden ikkje strekk til, legg han til.

Men Grindland meiner regjeringa bør ha som ambisjon at Noreg blir eit gigabit-samfunn allereie i 2025.

– Med dagens investeringstakt når ambisjonane med gigabit-samfunnet først i 2035. Det går altfor treigt. Særleg når me veit at ei større satsing raskt vil gje store samfunnsøkonomiske gevinstar.

Les også: Vil behalde cookies på nettet

Tre jenter diskuterer cookies på nettet
Tre jenter diskuterer cookies på nettet