Vil fjerne DNT-hytter for å beskytte villreinen

En fersk rapport viser at villreinen kan få bedre levekår om to turistforeningshytter flyttes. Det har ikke forskerne belegg for, svarer DNT-leder.

Reinsdyr i kamp på Forollhogna

LIGGER DÅRLIG TIL: Norsk institutt for naturforskning skriver i en rapport at hyttene Øyuvsbu og Storsteinen må bort på grunn av beliggenheten.

Foto: Sindre Skrede / NRK

– Det er en av de flotteste plassene som finnes. Så det gjør det litt ekstra sårt.

Det sier daglig leder i Stavanger turistforening Preben Falch om DNT-hytta Storsteinen.

Den har stått der siden 1980, men i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA, kommer det fram at hytta står i veien for villreinen.

– Storsteinen ligger midt i en veldig trang trekkpassasje som heter Steinbuskaret. Kraftutbyggingen er hovedårsaken til at det har blitt så trang passasje der, men denne hytta er veldig uheldig plassert. Det gjør at reinen har vanskelig for å krysse over, og trekke sørover, forklarer Vegard Gundersen fra NINA.

Vegard Gundersen, NINA

MÅ BESKYTTES: Fordi Setesdal og Ryfylke er det villreinområdet med flest tekniske inngrep er villreinen allerede hardt pressa. Det gjør det enda viktigere å unngå forstyrrelser fra turister, mener Gundersen.

Foto: NINA

Like ved turistforeningshytta ligger den kunstige innsjøen Blåsjø som gir vann til Norges største vannkraftanlegg, Ulla-Førre.

Vill ikke flytte Storsteinen

For DNT er hytta en viktig del av deres rutenett. De mener villreinforskerne ikke har belegg for å flytte hytta.

– I forskningsrapporten viser de til at det er først når du passerer 30 personer om dagen at de vil bli en barriere for villreinen, sier Preben Falck.

Tall fra DNT viser at det i snitt er to til fem besøkende per dag i høysesongen.

Vi mener at den folkemengden som går her, ikke er årsaken til problemet.

Han påpeker at det vil være krevende for dem å flytte hytta.

Storsteinen turisthytte

STORSTEINEN: Hytta ligger i nærheten av en trekkpassasje, der villreinen krysser over for å trekke sørover.

Foto: Jonas Olsvik og Kevin Molstad

Flytter hytte i Setesdalesheiene

Også DNT-hytta Øyuvsbu i Setesdalsheiene vil forskerne flytte.

– Vi er villig til å legge ned virksomheten på Øyuvsbu grunnet de tydelige anbefalingene fra villreinforskerne, sier Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør.

Han sier at foreningen ønsker å ivareta villreinens leveområder, og at de tidligere har flyttet løyper på grunn av dette. Det er ferdselen til og fra hytta som er barrieren for villreinens trekk.

– Vårt ønske er å få et alternativ til Øyuvsbu i et mindre sårbart område for villreinen. Øyuvsbu er vår mest besøkte hytte og den mest populære for barnefamilier. Vi ønsker en erstatningshytte som vil være lett tilgjengelig for barnefamilier, sier Andersen-Steinsland.

Øyuvsbu

KAN FORSVINNE: Øyuvsbu i Setesdal kan også bli fjernet hvis rapporten fra NINA får gjennomslag.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

Uvanlig

Det er uvanlig at DNT flytter hyttene, men det har blitt gjort med blant annet Grøhøgdbu i Rondane som ble flyttet av hensyn til villrein.

I den ferske rapporten om villreinen legger forskerne vekt på at en flytting av DNT-hyttene vil ha stor effekt på reinens trekk og arealbruk.

– Setesdal og Ryfylke er det villreinområdet i Norge som har mest tekniske inngrep. I første rekke er det knytta til vannkraftutbygginger, så reinen har blitt veldig hardt pressa i det området gjennom disse utbyggingene.

Daglig leder Preben Falch, Stavanger turistforening

FOR FÅ TURGÅERE: Falch sier at antallet turister som ferdes i området rundt Storsteinshytta er langt færre enn det rapporten oppgir vil bli et problem for villreinen.

Foto: Berta Bowits, Stavanger turistforening

– Sterkeste naturopplevelsen du kan få

Villreinen i Setesdal og Ryfylkeheiene har begrenset tilgang til beiteområder. Derfor er den minste forstyrrelse fra mennesker viktig å unngå, sier Nina-forskeren Gundersen.

Nettstedet UT skriver at «Storsteinen ligger i et av de aller viktigste områdene for villreinen. Turgåere og skigåere må derfor ta særlig hensyn».

Storsteinen turisthytte

MÅ VISE HENSYN: Storsteinen ligger i et viktig område for villreinen, både når det gjelde beite og som trekkpassasje.

Foto: Jonas Olsvik og Kevin Molstad

– Vi går i fjellet for å oppleve urørt natur. Hvis du får treffe en reinsdyrflokk er det blant de flotteste og sterkeste naturopplevelsene du kan få. Derfor er vi veldig opptatt av at vi skal legge til rette for villreinen, avslutter Falch.