Ville kjøpe verdiløse aksjer

Den tidligere fotballagenten Einar Baardsen ville selge verdiløse aksjer i Viste hotell til John Arne Riise for 8,5 millioner kroner.

 

Jon Arne Riise
Foto: NRK

NRK sitter på et forslag til avtaleutkast vedrørende kjøp av aksjer i Viste Hotell i Randaberg. Avtalen viser at John Arne Riise skulle kjøpe halvparten av aksjene i hotellet for 8,5 millioner kroner. Det er Baardsens selskap Fakta Eieindom A/S som var selger av aksjene. Kjøpesummen skulle senest vært betalt inn juni 2005,  et år etter at avtalen var laget.

Drev på kreditors regning

Mye tyder på at aksjene som Riise ble tilbudt av den konkursrammede, Einar Baardsen, var helt verdiløse. Advokat Hogne Skjærpe, som hadde alle de fem Baardsensselskapene som konkursbo, skriver i sin innberetning når det gjelder Viste Hotell at det er bostyrets oppfatning at selskapet har vært insolvent i en årrekke og at det har vært drift på hotellet for kreditors regning.

Mye tyder på at vesentlig deler av de vel 20 millioner kroner som Baardsen har fått i rene pengeoverføringer fra Riise har gått med til å holde Viste Hotell i gang. Det betyr at Riise uten trolig selv å vite har betalt lønninger til de hotellansatte på Viste.

Baardsens intensjon var å selge de verdiløse aksjene til Riise. I sluttinnberetningen til konkursboet i Viste Hotell A/S er bostyret av den oppfatning at drift for kreditors regning og blant annet brudd på aksjeloven påviser både straffbare forhold og utforsvarlig forretningsførsel fra Einar Baardsens side.

Riises initiativ

Geir Jøsendal som forsvarer Baardsen, mener derimot at Riise kjøpte aksjer i hotellet.

 

Geir Jøsendal
Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

- For det første så var det Riise som tok initiativet. Han ba om å få kjøpe aksjer i hotellet. For det andre forelå det en meglervurdering på det tidspunkt som rettferdiggjør den prisen som ble avtalt. Det som omtales som et avtaleutkast er en tekst som er forfattet av Riises advokater som Baardsen var fullt ut villig til å skrive under på.

- Men Riise åpnet ikke posten fra sine advokater, og derfor ble ikke dette skrevet under. Men han betalte for aksjene. Så han tok både initiativet og betalte for aksjene, men unnlot å skrive under på de formelle papirene, sier Jøsendal.