NRK Meny
Normal

Vil videre med fire felt

I dag åpnet fire felt på E39 mellom Stangeland og Sandved i Sandnes. Arbeidet er alt i gang med å forlenge firefeltsveien veien videre sørover.

Ny vei

Sandnes-ordfører Norun Østrått Koksvik åpnet den veien mellom Stangeland og Sandved.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Tirsdag formiddag åpnet Sandnes-ordfører Norun Østrått Koksvik den nye firefeltsveien mellom Sandved og Stangeland i Sandnes. Spleiselaget for neste etappe er alt i gang.

Den nye veien gir bedre kjøreforhold i drøye to kilometer, men for trafikantene som skal videre sørover blir køen minst like lang som før.

Statens Vegvesen sin byggeleder Dag Daland mener at folk øyeblikkelig vil merke at den nye veien er klar.

Spesielt den trafikken i sørgående retning som skal kjøre av på Sandved vil merke forskjellen, sier Daland.

E39 Sandnes

Tirsdag formiddag åpnet den nye firefeltsveien på E39 mellom Sandved og Stangeland i Sandnes.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Sandnesordføreren tror at det nye veistykket vil hjelpe på trafikkforholdene i Sandnes. Hun mener at den nye veien er utrolig viktig.

–Den vil avlaste sentrum og gi bedre fremkommelighet for bilistene, sier hun.
Det dreier seg om rundt 4000 biler i døgnet. Når de kommer seg raskere av E39, kan det imidlertid bli køer i Sandnes sentrum.

–Vi skal nok klare det og. Når det blir bedre fremkommelighet på E39 vil det bedre trafikkfoholdene i sentrum også. Mange tar snarveier gjennom sentrum i stedet for å stå i kø på E39, sier Østrått Koksvik.

–Vi har ikke tid til å vente

Det er lokale penger som har gjort dagens veiåpning mulig.Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune og det lokale næringslivet har tilsammen forskuttert vel 140 millioner kroner av de 260 millionene den nye veien koster.

Ny vei

Det har kostet 260 millioner kroner å bygge den nye firefeltsveien.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Vegvesenet har planene klare for fire felt videre mot Ålgård.

Når det gjelder den første delen, fra Sandve til Hove, er reguleringsplanene allerede ferdig, sier Daland i Statens Vegvesen.

Vegvesenet er klar til å sette i gang byggeplanleggingen når finansieringen er på plass. Pengene som trengs står imidlertid ikke på statens planer før i perioden 2014 til 2019.

Dermed kan det være klart for et nytt jærsk spleiselag.

–Vi har allerede hatt noen møter med involverte parter Vi satser på at vi skal få til finansieringen. vi har ikke tid til å vente , sier Sandnes-ordfører Norun Østrått Koksvik.

Fakta om den nye veien:

Anleggsarbeidet har pågått i halvannet år. Dette har blitt bygget:

▪ To nye kjørefelt på til sammen 2,2 kilometer
▪ Ny bro på Skeiane, der E39 krysser over Heigrevegen
▪ Forlenging av Kolbeinshaugen bro på Sandved-sida
▪ Forlenging av undergangene Gåshaugen og Skeianemarka
▪ 12500 kvadratmeter støyskjermar
▪ 3860 kvadratmeter natursteinmur
▪ Ekstra støyskjermingstiltak på 117 enkeltbustader

Statens Vegvesen mener at den nye veien mellom Stangeland og Sandved skal gi mindre støy for dem som bor langs E39 fordi kravene til støyskjerming er mye strengere i dag enn da veien første gang ble bygget.