NRK Meny
Normal

- Jernbanen må utredes som alternativ til bybane

Seniorrådgiver i Pöyry mener jernbane er godt egnet for å løse kollektivutfordringene i Stavanger-regionen.

Jåttåvågen stasjon

Seniorrådgiver Frian Aarsnes i Pöyry mener jernbane er godt egnet for å løse kollektivutfordringene i Stavanger-regionen

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Det anerkjente konsulentselskapet Pöyry reagerer på at jernbane ikke har vært utredet som alternativ til bybane på Nord-Jæren. Det statlige jernbaneverket har i stedet engasjert seg for bygging av bybane bane.

Seniorrådgiver Frian Aarsnes i Pöyry mener jernbanealternativet må utredes. Samferdselssjefen i fylket vil ikke avvise forslaget.

Les også: Vil ha jernbane fra Gausel til Sola

Les også: – Regjeringen vil møte null forståelse

– Jernbaneverket har ikke kommet opp med noen alternativer, og de har jo støttet bybanealternativet direkte, sier Aarsnes.

– Jernbanen har vært et ikke-tema

Seniorrådgiver Frian Arsnes i konsulentsakapet Pöyry er ikke den eneste som undres over at jernbanen har vært et ikke-tema når fremtidens transportløsning for Nord-Jæren har vært diskutert. I Jernbaneverket har man fulgt bybanesporet og også engasjert seg i kampen for bybane. Underlig, mener Arsnes.

– Det har aldri vært utredet ordentlig ulike baneløsninger, sier Aarsnes.

Busser på ruten

Det foreslåtte jernbanealternativet i Stavanger-regionen kan kombineres med matebusser.

Foto: Hans Magnar Lien

Det er årsaken til at det anerkjente konsulentbyrået gjennom hele 2012, på eget initiativ, har utredet muligheten for, og kostnadene ved, et jernbanebasert kollektivtilbud mellom Stavanger og Sandnes.

Vi kommer til å måtte forflytte veldig mange mennesker her i distriktet. Da må vi kunne gjøre det kjapt. Hvis ikke får vi det som vi nå ser på motorveien.

Frian Aarsnes, seniorrådgiver i Poyry

Forslaget innebærer jernbanespor i tunnel under bykjernen ut av Stavanger, på vestsiden av motorveien og med sløyfer over Forus til Sola og med bane fra Randaberg via Hommersåk til Sandnes Øst og Sviland. Arsnes mener det er realistisk.

– I det jernbanealternativet som vi har analysert har vi gått grundig gjennom alle traseene og de skal ikke være særlig dyre å gjennomføre, men går du gjennom byområder, så vil det bli dyrt, mener seniorrådgiveren.

– Behov for å forflytte seg raskt

Aarsnes mener at jernbane er svært godt egnet i Stavanger-regionen.

– Vi har folk som pendler helt fra Egersund, og vi har flere sentra som tross alt ligger et stykke fra hverandre. Da har du behov for å forflytte deg raskt. Samtidig er det fullt mulig å kombinere tog med matebusser. Det er umulig i et bybanealternativ, sier Aarsnes.

Jærbanen

Tog er et godt alternativ fordi den enorme befolkningsveksten i regiopnen gjør at vi har behov for å forflytte mange folk raskt, mener Pöyry.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Jernbanesporet har aldri vært ordentlig utredet, mener Aarsnes. Kun gjennom grove kalkyler basert på feil trasevalg.

Samferdselssjefen avviser ikke jernbaneutredning

– Det er en antagelse om at det i utgangspunktet ble dyrere enn det vi har utredet.

Det sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune. Han vil ikke avvise at et jernbanebasert kollektivtilbud kan bli utredet nærmere.

Gottfried Heinzerling

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling i Rogaland fylkeskommune vil ikke avvise at et jernbanebasert kollektivtilbud kan bli utredet nærmere.

Foto: Anders Fehn / NRK

– En kan jo kanskje tenke seg at ikke trenger å gå så detaljert i dybden som vi har gjort i utredningen av bybane og bussvei. Busser vil uansett være på plass, så kan vi lage grovkalkyler og se på hva som er mulig, sier Heinzerling.

Misforståelse at jernbane er dyrere

Frian Aarsnes i Pöyry mener det er en misforståelse at et jernbanebasert tilbud er et dyrere alternativ. Han viser til at Stavanger-regionen i det lange perspektivet sannsynligvis vil være et av de største pressområdene i hele Norge.

Les også: - Folk vil le av oss om vi ikke finner løsninger

Les også: Fylkespolitikerne forkastet bybaneplanene

– Dermed kommer det til å bli veldig høy befolkningsvekst. Det betyr at vi kommer til å måtte forflytte veldig mange mennesker her i distriktet. Da må vi kunne gjøre det kjapt. Hvis ikke får vi det som vi nå ser på motorveien., sier Aarsnes.