Vil triple fruktproduksjonen i Ryfylke

Ryfylke leverer kun 3,5 prosent av frukten på det norske markedet. Nye dyrkningsmetoder kan øke produksjonen fra ett tonn til tre tonn per mål.

Fruktdyrking på Helgøy i Ryfylke

Fruktdyrking på Helgøy i Ryfylke. Ny teknologi har gjort det mulig å flytte rankene mye tettere.

Foto: Kees Fjellvang/NRK

– For tre år siden fikk vi melding om at antall produsenter og eplearealet var halvert i løpet av de siste femten årene. Gjennomsnittsalderen på fruktdyrkerne var også høyere enn snittet, sier Eli Munkeby Serigstad, næringsutvikler hos Fylkesmannen i Rogaland.

Derfor bestemte de seg, sammen med fylkeskommunen og Innovasjon Norge, for å prøve å gjøre noe med det. Ryfylke satser nå stort på nye dyrkingsmetoder løfte regionen som fruktprodusent.

Fruktbonde viser fram garden sin, epletre og moreller. FRA RUBRIKKTEKST: Nye dyrkingmetoder for frukt skal løfte Ryfylke som fruktprodusent. Penger fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen deles nå ut for at bøndene skal kunne legge om produksjonen og øke volumet.

VIDEO: Bøndene Kristen og Geirmund Helgøy er med i prosjektet og har investert millioner på omlegging. De håper at nysatsingen skal bære frukter og inspirere flere til oppstart. Foto: Kees Fjellvang/NRK.

– Vi tok grep for å hjelpe dyrkerne til å sette i gang ny teknikk for dyrking av epler og frukt på en bedre og mer effektiv måte.

De har nå tilbydd ekstra støtte til flere produsenter, i tillegg til ny teknologi, forskning og utvikling.

Vil ha mer frukt per kvadratmeter

Eli Munkeby Serigstad

Eli Munkeby Serigstad, næringsutvikler hos Fylkesmannen i Rogaland.

Foto: NRK

– Vi forsker på nye måter å gjødsle på, og vanne på, for å få mer utav hver kvadratmeter, sier Munkeby.

Ryfylke har i dag 3,5 prosent av det norske fruktmarkedet.

– Målsettingen er flere norske råvarer lenger ut i sesongen. Vi vil levere mer, spesielt nå når importen også øker, sier hun.

Og en av nøklene til det er å plante tettere.

– I dag er det vanligste å få ut ca. et tonn frukt per mål, mens målet er å få til 3–4 tonn per mål. I Syd-Tyrol klarer de å få til 6 tonn per mål f.eks., forklarer Munkeby.

Fruktdyrking på Helgøy i Ryfylke

Fruktdyrking på Helgøy i Ryfylke.

Foto: Kees Fjellvang/NRK