NRK Meny
Normal

Vil tilby landstrøm til supplyskip

Supplyskipene som ligger i Vågen, er store kilder til lokal forurensning. Stavanger havn går nå sammen med seks andre havnebyer om å koble supplyskip til landstrøm.

Supplybåter i Bergen havn
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Merete Eik

Havnedirektør i Stavanger, Merete Eik.

Foto: Benedicte Rottem / NRK

Havnedirektør i Stavanger havn, Merete Eik, forteller at de er opptatt av å holde fokus på nye tekniske løsninger som kan bidra til å gjøre havnen mer miljøvennlig. Den fremtidige etableringen som ligger nærmest fram i tid vil være landstrømtilknytning til supplyskip.

– Vi vil ha miljøet i fokus. Vi ønsker å være miljøbevisste i forhold til innkjøp, og ha innovative og grønne havnetjenester til internasjonal standard. I denne sammenhengen er vi engasjert sammen med seks andre havner. Det går ut på å kartlegge et felles landstrømsprosjekt i havnene, sier Eik.

Samarbeider om anbud

Stavanger havn har inngått et samarbeidsprosjekt vedrørende landstrøm til supply skip, et samarbeid mellom havnene Kristiansund, Nordmøre Havn IKS, Oslo Havn KF, Hammerfest Havn KF, Flora Havn KF, Karmsund Havnevesen IKS. Havnene jobber med å lage et anbudsunderlag. Prosjektet har vært inndelt i to faser der fase en nå er avsluttet.

– Der har blitt gjort en jobb i forhold til å finne frem til det rette tekniske utstyret som kreves for å levere landstrøm til supply skip. For skipene er det viktig at det er samme tekniske løsninger i alle havnene, sier Eik.

I fase to skal det utarbeides anbudsdokumenter for hver enkelt havn. Stavanger Havn håper anbudsforespørselen er klar i løpet av høsten 2014.

– Vi må lage anbudsdokumenter til de ulike havnene slik at det er mulig å innhente pris på hva det vil koste for de ulike havnene, sier Eik.

Avhengig av standard landstrømtilkobling

Parallelt med fasene har det internasjonalt blitt jobbet med å få frem en standard for landstrøm tilkopling om bord på skip, såkalt PAS, som var lovet klar 1. kvartal 2014 forteller havnedirektøren.

– Vi er avhengig av at det er en standard for landstømstilkobling om bord på skip. En såkalt PAS. Dette er fortsatt uavklart, og det påvirker våre fremdriftsplaner, sier Eik.

Ifølge havnedirektøren ligger Bergen et steg foran Stavanger Havn.

Bergen ligger litt foran oss. De har akkurat besluttet å investere i et landstrømsutstyr på en av sine ventekaier for supply, sier Eik.