Vil ta et oppgjør med svart arbeid

Det er et omfattende svart marked i Rogaland når det gjelder håndverkere, rørleggere og malere. Også i den vanlige taxinæringen kjører sjåfører svart. Løsningen kan være tettere samarbeid mellom offentlige etater, mener Haugesundsordfører Petter Steen.

Svart arbeid illustrasjon

Flere bransjer preges av en stor andel næringsdrivende som tilbyr å arbeide svart, uten skatt og moms. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NRK/Scanpix

Petter Steen

Petter Steen, ordfører i Haugesund.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Det som gjør dette ekstra trist er at vi har så mange flotte seriøse aktører som holder seg til lover og regler, og når noen av dem står i fare for å måtte legge ned har vi fått et alvorlig samfunnsproblem, sier Petter Steen, ordfører i Haugesund.

Han har tatt initiativet til å opprette et eget utvalg for å ta opp kampen mot svart arbeid i sin kommune. Han ønsker at de offentlige etatene skal samarbeide for en god løsning på et økende problem.

Omfattende svart marked

Byggenæringens landsforening får stadig flere henvendelser fra medlemsbedrifter som taper i kampen mot useriøse firma som tilbyr svart arbeidskraft. De mener svart arbeid finansierer kriminalitet og menneskehandel.

Det inntrykket bekrefter også NRKs egen undersøkelse. En fiktiv forespørsel NRK la ut på finn.no fikk i løpet av tre dager tilbud fra åtte firmaer som ønsket å utføre privat arbeid svart.

Rørservice i Stavanger fikk ofte besøk av utenlandske som kjøpte rørdeler kontant og dro bunker med tusenlapper ut av bukselommene. Til slutt bestemte daglig leder Geir Hult seg for å kutte ut salget over disk og stenge butikken deler av dagen.

Fiktiv annonse på finn.no

NRKs fiktive annonse på finn.no.

Foto: Skjermdump

– Ødelegger for seriøse aktører

– For det første er det klart at når penger blir unndratt fra beskatning taper kommunene og staten verdifulle midler som ellers kunne har blitt brukt til enda bedre tjenester.

– Det andre er det som er påvist gjennom NRKs reportasjer, at det ordinære renslige næringslivet taper viktige oppdrag fordi noen bryter norsk lov.

– Ikke minst er det slik at det kan være en sammenheng mellom misbruk av trygd og sosialhjelp og svart arbeid, sier Steen.

Saken skal diskuteres på førstkommende møte i formannskapet i Haugesund kommune.

– Det viktigste er at de offentlige etatene er koordinert. Vi må samarbeide med skattevesenet, Nav har en viktig rolle, og det er viktig å knytte til seg partene i arbeidslivet som har mye kompetanse på dette. Politiet vil også være en aktuell samarbeidspartner, sier han.

Det er ikke bare pirattaxi-virksomheten som snylter på skatten. Også i den vanlige taxinæringen kjører sjåfører svart, og lurer unna turer. Det bekrefter bransjen selv.

VIDEO: Svart arbeid i taxinæringen. Foto: Arne Gunnar Olsen/NRK.

– Et økende problem

Det er ikke bare pirattaxivirksomheten som snylter på skatten. Også i den vanlige taxinæringen kjører sjåfører svart, og lurer unna turer. Det bekrefter bransjen selv.

– Det er kjempeuheldig. En ting er at det går ut over inntjeningen til eierne. De taper inntekter på det. noe annet et i forhold til skatter og avgifter, sier Sten Jarle Haaland, sjåfør i Haugaland Taxi.

Han har kjørt taxi i Haugesund i 30 år, og eier i dag sin egen bil. Selv har han aldri sagt ja til å kjøre svart, men han vet det er utbredt i taxinæringen.

– Problemet er økende, og det er såpass mye at jeg opplever det hver helg at folk tilbyr seg å betale i hånden, sier Haaland.

Sten Jarle Haaland

Sten Jarle Haaland forteller at mange taxisjåfører tar kontanter i lommen i stedet for å registrere turen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Politiet: – Ser alvorlig på dette

Georg Hillestad
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK
Tor Edward Skeie

Georg Hillestad i Haugaland taxi og Tor Edward Skeie ved Haugesund politistasjon.

Foto: NRK

I Haugaland Taxi er også ledelsen klar over at sjåfører lurer unna turer.

– Det er jo beklagelig. For det første går vi som selskap glipp av inntekter, selv om det er vi som tar kostnadene. Når det skjer vil det bli en svart omsetning, og det er vi ikke tjent med, sier Georg Hillestad, daglig leder i Haugaland taxi.

Politiet i Haugesund ble først i dag klar over at svart arbeid skjer innen taxinæringen. Nå tar de saken svært alvorlig.

– Både vi, skatteetaten og Nav ser veldig alvorlig på svart arbeid. Hvis drosjeetaten vet om dette har de muligheten til å ta dette opp med Skatt Vest eller politiet, sier
Tor Edward Skeie, leder av ordens- og trafikkseksjonen ved Haugesund politistasjon.

Svar fra finn.no

Hvis du ikke vil betale moms koster det 150 kroner per time, står det i svaret.

Foto: Skjermdump