NRK Meny
Normal

– Rogaland trenger et sterkt jordvern

Det mener Rogaland Kristelig Folkeparti, som særlig vil bevare matjorden på Jæren.

Gjødselsspreding
Foto: Gunnar Morsund / NRK

Rogaland KrF mener Norge trenger et sterkt jordvern i årene som kommer. Partiet vil styrke jordvernloven lokalt, og særlig bevare matjorden på Jæren.

– Bare 3% av jorda i Norge er dyrkbar. Vi har 2,2 mål dyrket jord per innbygger, til sammenligning er snittet 2,7 mål per verdensborger. I lys av dette, er nedbyggingstakten av matjorda vår et stort paradoks, sier nestleder Tone Tvedt Nybø.

Hard konkurranse

Rogaland KrF mener norsk matproduksjon bør ligge på et høgt nivå, og viser til at Rogaland er et kjerneområde for landbruk i nasjonal sammenheng.

Rogaland står for 20 prosent av matproduksjonen i Norge. Samtidig er det her i Rogaland mest jord forsvinner til boliger og industri.

– De største landbrukskommunene er under et stort press fra utbyggings-interesser. En utbygging som nærmest utelukkende går utover jord som blir brukt til matproduksjon, sier Tvedt Nybø.

Skeptisk til mer vern

Kommunenorge er skeptisk til mer vern av jordbruksjord, og aller mest negative er de i matfylket Rogaland. Det viser høringsuttalelsene til regjeringens forslag om å verne jordbruksjord på linje med strandsonen.

Mens kommunene i landet ellers fordeler seg jevnt på ja og nei, sier alle som har uttalt seg i Rogaland, tvert nei.

Alle rogalandskommunene som har uttalt seg mener forslaget er unødvendig og vil føre til mer byråkrati.