Vil stanse bominnkreving

Bompengeselskapet Ferde får skarp kritikk av ordførerne på Nord-Jæren etter faktureringstrøbbelet for bomringen. Ordfører Stanley Wirak mener hele innkrevingen må stanses til problemene er løst. Nå kreves det en utredning fra Ferde i løpet av dagen.

Styringsgruppa bompenger
Foto: Kaj Hjertenes / NRK