Hopp til innhold

Vil spare matjord med ny E39 trasé

Fremskrittspartiet vil se på Rune Gjedrem sin ide om en helt ny E-39 trasé fra Sandnes over Høg-Jæren til Flekkefjord på nytt.

 Rune Gjedrem

Over Høg-Jæren vil Rune Gjedrem at den alternative veien skal gå.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Altenativ E39

Rune Gjedrem er godt forberedt, og har skissert hvor han ønsker at veien skal gå.

Foto: privat

– For å ikke bruke opp all matjorden, så må vi bruke dynamitt, sier Rune Gjedrem.

Han lanserte for to år siden den nye traseen, men da hadde fristen for å fremme forslag overfor Statens vegvesen gått ut.

Gjedrem er privatpersonen som ville utfordre vegvesenet til å tenke nytt. For to år siden presenterte han en helt ny trasé for E39 gjennom sør- Rogaland. Men han var for sent ute. Bussen hadde allerede gått.

Men etter at den blå regjeringen overtok har tanken om firefelts motorvei mellom Stavanger og Flekkefjord fått ny næring, forklarer Gjedrem.

– Det er positive, og meldingene går på at de har lyst til å se på dette, men de savner et større lokalt engasjement, sier initiativtakeren.

– Hva vil du gjøre for å få et større engasjement?

– Nå vil jeg gi full pedal og utnytte denne muligheten. Jeg vil prøve å stable sammen et sterkt lokalt engasjement, sier Gjedrem.

Positive til prosjektet

Frp i Eigersund vil i formannskapet be om at den delen av Gjedrems plan som omfatter Eigersund blir lokalt utredet.

Terje Halleland, som er Frps fylkesvaraordfører, bekrefter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er orientert, og at partiet ønsker å få alternativet på bordet igjen.

– Samferdselsministeren kjenner til prosjektet ut ifra de mulighetene det skal gi, sier Halleland.

Han tror Solvik er positiv til prosjektet, men understreker at det er knyttet en del usikkerhet til det i forhold til fremdrift og kostnader.

– Prosjektet i seg selv ser veldig spennende ut, sier han.

Allmøte for å skape begeistring

Han utelukker heller ikke at Frp i Rogaland vil behandle saken.

– Vi må nok gå gjennom en prosess, hvor det er ønsket mer fakta om denne strekningen kontra den som er dagens trase, sier fylkesvaraordføreren.

Nå vil Rune Gjedrem invitere til møte i Egersund i slutten av januar for å få opp den lokale begeistringen for ny E39 over Høg-Jæren og gjennom Dalane, på ny.
Da vil samferdselsministeren bli invitert.

– Ja, vi håper virkelig at han kommer, sier Rune Gjedrem

alternativ E39 trase

Den flotte utsikten over Høg-Jæren kan om få år ha fått et nytt element, nye E39.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Flere nyheter fra Rogaland