NRK Meny
Normal

Eigersund vil skru ned varmen for å spare

Eigersund kommune må spare over 37 millioner kroner, og nå er rådmannens kuttforslag klare. Det kan bli kaldere i kommunale bygg om vinteren, færre får hjemmehjelp og foreldre må betale mer for SFO.

Rådhuset i Eigersund

Her i rådhuset, men også på skoler og i barnehager, foreslår rådmannen å senke temperaturen én grad om vinteren, og øke den én grad om sommeren. Dette betyr for eksempel en vintertemperatur på 20 grader på skolene.

Foto: Google Maps

Ketil Helgevold

Rådmann Ketil Helgevold i Eigersund foreslår kraftige kutt i budsjettene for i år og neste år.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det er kraftige kutt rådmannen foreslår for å unngå å bli satt under administrasjon, eller å havne på den såkalte ROBEK-lista. Overforbruket så langt i år er på over 37 millioner kroner, og dette må spares inn.

Den siste tiden har det vært hektisk og ekstraordinær møtevirksomhet, og nylig ble det blant annet varslet skolekutt på over 12 millioner kroner i år og neste år.

Nå er listen med alle kuttforslag klar, og den inneholder en rekke forslag som Eigersund-innbyggerne kommer til å merke. Til sammen skal det spares inn 11,7 millioner i år, og 21,7 millioner neste år.

Færre får hjemmehjelp

Det blir mindre handlingsrom hvis det kommer nye ressurskrevende brukere til kommunen. Budsjettene strammes inn med over 2,2 millioner kroner både i år og neste år, og dette skal i stor grad spares inn på Slettebø.

Aktivitetssentrene på Lysgården og Tyrigården skal spare 600.000 kroner i år, og det samme neste år. Dette betyr dårligere aktivitetstilbud til brukerne, og mer gruppetilbud.

Hjemmehjelpstjenesten skal bare bidra til dem som absolutt ikke er i stand til å utføre noe praktisk arbeid selv, og heller ikke er i stand til å skaffe seg privat hjelp.

Selger eiendom og skrur ned varmen

I forslaget fra rådmann Ketil Helgevold er det lagt inn innsparinger ved å selge kommunal eiendom. Blant annet skal det vurderes å selge omsorgsboliger. Dette vil kommunen spare penger på gjennom lavere driftsutgifter.

Varmen er også foreslått redusert med én grad om vinteren, og økt én grad om sommeren, for å spare strøm. Dette gjelder en rekke kommunale bygg – også barnehager, skoler og rådhuset.

I dag er skoletemperaturen 21 grader, barnehagetemperaturen 22,5 grader, mellom 18 og 20 i Egersundshallen, 21 på kulturhuset og 23 i rådhuset.

Når renholdere som vasker kommunale bygg én gang i uka er syke, skal det ikke kalles inn vikar.

Mindre til sykkelritt og kom-i-form

Gebyrene ved byggesøknader foreslås økt slik at det dekker alle utgifter. Dette skal gi Eigersund én million kroner ekstra i året.

Det skal også spares på blomster i sentrum, og feiing søndag morgen.

Trivselsfremmende tiltak som ansattes dag, Nordsjørittet og et kom-i-form-prosjekt står også på kuttlisten. Postene foreslås kuttet med totalt 500.000 kroner innen utgangen av 2015.

Øker SFO-prisen

Rådmannen foreslår å øke prisen for SFO med 24 prosent, til over 2500 kroner for 21 timer i uka. Effekten er 1,3 millioner kroner i løpet av 2014 og 2015.

Gjennom kutt i barnehagene vil rådmannen spare over fire millioner kroner bare i år. Det blir mindre penger til kurs, utflukter og kjøp av materiell. Det skal også spares ved å ha færre ansatte i større kommunale barnehager. Dette vil likevel være ansatte nok til å drive lovlig.

Rådmannen vil også endre vedtektene slik at reduserte barnehageplasser ikke blir mulig.

Vil legge ned åpen barnehage

Åpen barnehage foreslås nedlagt. Dette vil kommunen spare over 400.000 kroner på før 2014.

Åpningstiden på biblioteket foreslås halvert, og støtte til diverse festivaler og kulturtilbud foreslås kuttet.

Leif Erik Egaas

Ordfører i Eigersund, Leif Erik Egaas

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ordfører Leif Erik Egaas i Eigersund sier forslagene til kutt ikke er overraskende.

– Et sted må vi hente underskuddet inn, og det vil gi et dårligere tilbud til våre innbyggere. Det er vi klar over. Det som smerter mest, er kuttene som rammer barn og unge, og de eldre, sier Egaas.

– Frustrert, både som politiker og innbygger

Eigersund Arbeiderparti hadde møte om kuttene sent søndag kveld. Varaordfører Unn Therese Omdal (AP) spør seg om det har vært god nok økonomikontroll i kommunen.

Varaordfører i Eigersund kommune, Therese Omdal

Unn Therese Omdal er varaordfører i Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det er amper stemning, og vi er oppgitt. Vi trodde det var kontroll på budsjettet. Senest i mai fikk vi høre at det lå godt an, og så får vi plutselig beskjed om et overforbruk på nesten 40 millioner kroner. Det er ikke godt nok, sier hun.

Varaordføreren ønsker likevel ikke å kommentere de konkrete forslaga, men forstår at innbyggerne er oppgitte.

– Jeg er like frustrert selv, både som politiker og innbygger. Jeg har selv barn i skolen, som kommer til å få et dårligere tilbud, sier Omdal.

Politikerne skal diskutere saken i formannskapet onsdag 11. juni, i kommunestyret 16. juni og muligens på et ekstra formannskapsmøte samme dag som kommunestyret.