Vil selge Terra-obligasjonene

Ekstraordinært formannskapsmøte i Haugesund i ettermiddag.

Haugesund rådhus

Haugesund rådhus

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Administrasjonen i Haugesund kommune ber om at rådmann Hildegunn Staurseth får fullmakt til å selge obligasjonene kommunen har investert i via Terra Securities

I ettermiddag skal saken til behandling i et ekstraordinært formannskapsmøte i Haugesund.

Vil stå fritt til å selge

Økonomisjef Jo Inge Hagland i Haugesund kommune sier at kommunen har blitt oppfordret av sine rådgivere til å innhente denne fullmakten.

Denne strategien er en samkjøring mellom Haugesund og de tre andre kommunene i Sør Norge som Haugesund samarbeider med når det gjelder Terra-investeringene.
- Det gir våre rådgivere anledning til å avhende eventuelle plasseringer når det er gunstig, sier Hagland.
- Det er ikke sagt noe om når et salg skal skje, poenget er at de skal ha den muligheten dersom det er det mest hensiktsmessige, sier økonomisjefen.

I september fikk Haugesund kommune en vurdering av Terra som tilsa et tap på 30 millioner kroner ved salg. - Ingen nye vurderinger av tap er klare ennå, sier Hagland.

Jo Inge Hagland, økonomisjef i Haugesund

Jo Inge Hagland, økonomisjef i Haugesund

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK