Vil øke eksamensavgiften for privatister

Til tirsdag skal fylkestinget avgjøre om de vil doble eksamensavgiften for privatister. Venstrepolitiker Kjartan Alexander Lunde mener at forslaget vil ramme de svakeste elevene.

Elever i klasserom

Høyre, Frp og KrF vil øke eksamensavgiften for privatister i Rogaland. – Det vil ramme en økonomisk svak gruppe unødig hardt, sier venstrepolitiker. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Kallestad / Scanpix

– Dette vil ramme dem fylkeskommunen av ulike årsaker ikke har klart å få gjennom den offentlige skolen. Nå vil disse elevene bli straffet med en ekstra stor avgift som skal brukes til å finansiere samferdsel og andre oppgaver i fylkeskommunen, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Kjartan Alexander Lunde

Venstrepolitiker Kjartan Alexander Lunde mener at forslaget om å øke eksamensavgiften for privatister vil ramme de svakeste elevene.

Foto: Venstre

Til tirsdag skal fylkespolitikerne i Rogaland bestemme budsjettet for neste år.

Flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti foreslår å øke eksamensavgiften for privatister for å få flere til å møte opp på eksamen. I skoleåret 2013/2014 er det registrert 15.300 privatisteksamener i fylket.

Kan dobles

Elin Schanche

Gruppeleder i Høyre, Elin Schanche, sier at fylkeskommunen bruker store ressurser på elever som ikke møter opp til eksamen.

Foto: Rogaland fylkeskommune

Avgiften for privatistene er i dag 400 kroner per førstegangseksamen, og 800 kroner for ny eksamen dersom man stryker på denne. Hvis forslaget fra flertallspartiene går igjennom, vil summene stige til henholdsvis 1000 og 2000 kroner.

Totalt vil fylket spare fem millioner årlig på innsparingene. Venstre-lederen mener at den økte avgiften vil gjøre det vanskeligere å bestå videregående skole for elever som allerede sliter med skolegangen.

– Det er frafallet i den videregående skolen som gjør at en stadig voksende gruppe unge voksne trenger å fullføre videregående utdanning som privatist. Vi burde heller gjøre det enklere for denne gruppen, sier Lunde.

– Dekker ikke selvkost

Gruppeleder i Høyre, Elin Schanche, forteller at kostnadene fylkeskommunen har med privatisteksamen er langt høyere enn inntektene fra dagens eksamensavgift.

– Grunnen til at vi nå foreslår å øke avgiften er at vi bruker mye ressurser på at flere og flere som melder seg opp, ikke stiller til eksamen. Det blir et misbruk av ordningen, sier Schanche.

Det er fylkeskommunen som holder eksamenslokaler, vakter og sensorer til de private eksamenene. Schanche tror ikke at den økte avgiften vil ramme svakere stilte elever.

– Jeg tror at hvis folk virkelig vil ta eksamen, så klarer de også å betale dette. Det gjør kanskje også at folk er mer på farten for å klare det fordi det svir mer i pengepungen, sier hun.

Ber politikerne snu

Venstre-leder Lunde mener på sin side at flertallspolitikerne bør snu på fylkestinget til tirsdag.

Han sier at frafallet i den videregående skolen gjør at en stadig voksende gruppe unge voksne trenger å fullføre videregående utdanning som privatist.

– Her har politikerne som har laget flertallsbudsjettet gått altfor raskt fram, uten å tenke på at konsekvensene av en dramatisk økning kan være av en langt mer alvorlig og langsiktig karakter. De burde snu før møtet på tirsdag, sier Venstre-lederen.