NRK Meny
Normal

Vil doble eiendomsskatten i Haugesund

Rådmannen i Haugesund foreslår å nesten doble eiendomsskatten fra i år for å dekke neste års reelle kostnader.

Haugesundsbudsjettet

I dag klokken 14 ble kommunebudsjettet for Haugesund lagt fram. Der foreslås det en nesten dobling av eiendomsskatten.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten fra 3700 til 6700 i gjennomsnitt per skatteyter.

– Det blir en økning der, men som sagt hvis vi sammenligner med andre bykommuner, så er ikke det så uforholdsvist kostbart, sier Rådmannen i Haugesund Stål Alferdsen.

Stål Alfredsen

Rådmannen i Haugesund la i dag fram kommunebudsjettet for Haugesund.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Kommunebudsjettet ble lagt fram i dag klokken14, og utgangspunktet var et underskudd på minus 70 millioner kroner.

– Jeg tror det er nødvendig med en slik økning nå. Vi kan se til både Bergen og Stavanger som sliter med å få sine budsjetter i havn. Bergen tok bort eiendomsskatt, og ser seg nødt til å gjeninnføre den, fordi den en blitt en del av det kommunale inntekstsbildet i landet, sier Jarle Utne Reitan (H) i Haugesund bystyre.

– Har i realiteten gått ned i tiår

Jarle Utne Reitan

Høyre gruppeleder i Haugesund bystyre, Jarle Utne Reitan er positiv til å fordoble eiendomsskatten.

Foto: Thomas Halleland

Økt eiendomsskatt skal redde budsjettet i Haugesund kommune. Rådmannen foreslår at eiendomsskatten økes med 52 millioner kroner neste år og det er nesten er fordobling fra i år.

– Eiendomsskatten har ikke økt i Haugesund på veldig mange år, samtidig som lønninger og andre priser har økte. I realiteten har eiendomsskatten gått ned i flere tiår, sier Reitan.

Etter at alle reelle kostnader var lagt inn i neste år budsjett hadde rådmannen et driftsunderskudd på 70 millioner kroner og dette skal dekkes inn ved hjelp av økt eiendomsskatt og forskjellige kutt i den kommunale sektoren.

Ser på den samlede regningen

– Det som er utgangspunktet er at Haugesund kommune som bykommune har ikke ligget spesielt høyt på eiendomsskatt. I tillegg så vil folk også se på den samlede regningen de får med kommunale gebyrer, og heldigvis har ikke drikkevannsgebyret og renovasjonsgebyret noen økning i år, sier Alfredsen.

Høyre gruppeleder i Haugesund bystyre, Jarle Utne Reitan, er fornøyd med at rådmannens budsjett for 2015 tar utgangspunkt i reelle kostnader. Han åpner også for å fordoble eiendomsskatten, slik rådmannen går inn for.