VIL ØKE BOMPENGESATSENE:

Kommunestyret i Karmøy har vedtatt at bompengesatsene må økes for å få penger til å gjennomføre alle prioriterte prosjekt i Haugalandspakken innen 2023, skriver Haugesunds Avis. Vegvesenet har estimert at prisene bør stige fra 14 til 22 kroner for en liten bil, og fra 28 til 44 kroner for tunge kjøretøy. Kommunestyret har bedt om at prisene ikke stiger til mer enn 18 og 36 kroner, og at det innføres toveisinnkreving i de seks bomstasjonene rundt Haugesund sentrum.