Vil oftere på kontroll på Moi

På Moi i dag fikk to sjåfører bot for å ikke ha med førerkort, og to for å mangle vognkort – men alle brukte belte, ifølge kontrollørene fra Vegvesenet. – Det er tydelig at vi er for sjelden i dette området, for mange blei overraska over å bli stoppa i kontroll her, skriver Vegvesenet, som også påpeker enkelte dårlige lys og dårlig sikra last i kontrollrapporten.