NRK Meny
Normal

Vil løse trafikkaoset i Hillevåg

Consul Sigval Bergesens vei ved Hillevågsvannet kan åpnes for godt, om politikerne ikke finner en god nok avlastningsvei for fylkesvei 44.

Consul Sigval Bergesens vei

MIDLERTIDIG STENGT: Siden april har det vært umulig å bruke Consul Sigval Bergesens vei som gjennomkjøringsvei.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I kommunedelplan for Paradis og Hillevåg i Stavanger vedtok bystyret i 2005 å stenge Consul Sigval Bergesens vei. Hensikten var å unngå gjennomgangstrafikk i de nye utbyggingsområdene.

– Nå ser vi at dette ikke var klokt, sier Høyre-politiker Kari Raustein.

Nå kan planene skrotes i tolvte time hvis ikke gode nok alternativer kommer på banen. Det skjer etter at Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger har jobbet hardt for å holde veien åpen.

Kari Raustein

SNUR: Høyre-politiker Kari Raustein forteller at de ønsker at administrasjonen skal se på andre løsninger.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Konsekvensene av stenging har blitt så store at vi er nødt til å gjøre noe. Vi tar denne situasjonen på alvor og blir nødt til å gjøre de riktige vedtakene fremover, mener Raustein.

Vil åpne veien

For to uker siden vedtok politikerne å åpne veien igjen etter den midlertidige stengningsperioden. I tillegg ønsker de en mobilitetsplan for området, før de kan fatte en endelig beslutning om Consul Sigval Bergesens vei skal stenges eller ei.

– I utgangspunktet skal veien ved Hillevågsvannet stenge, men det skjer ikke før vi har et fullverdig alternativ på plass, sier Raustein.

Kvinne med lys hud og mørkt, langt hår

FRUSTRASJON: – Stengingen har skapt mye frustrasjon, sier medlem i Hillevåg bydelsutvalg, Tone Therese Paulsen (KrF).

Foto: Fotograf Johnny Syversen / Regnskogfondet

I over et halvt år har Consul Sigval Bergesens vei ved Hillevågsvannet vært stengt. Det har skapt unormalt lange køer på fylkesvei 44.

– Stengingen har skapt mye frustrasjon. Vi får mange henvendelser om trafikkaoset fra innbyggerne i bydelen, sier medlem i Hillevåg bydelsutvalg, Tone Therese Paulsen (KrF).

– Ingen gode argument

Til torsdagens møte i Kommunalstyret for byutvikling presiserer rådmannen i et notat til politikerne at et eventuelt vedtak om ikke å stenge Consul Sigval Bergesens vei er i strid med tidligere vedtak.

Mats Danielsen, ungdomskandidat for Frp i Rogaland til fylkestinget

FATALT: – En stenging av Consul Sigval Bergesens vei vil føre til fatale konsekvenser, mener Frp-politiker Mats Danielsen.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Da blir vi nødt til å gjøre nye vedtak. Jeg har overhodet ingen gode argument for å stenge veien, sier Frp-politiker Mats Danielsen.

– Vi har et ansvar for å bedre forholdene for gående og syklende. Stenging av veien har vært en forutsetning for alle planer bystyret har vedtatt for området helt fra 2005. Å bedre forholdene for myke trafikanter er et premiss for alle disse planene, kontrer Ap-politiker Frede Cappelen, som viser til den storstilte boligutbyggingen i området.

Consul Sigval Bergesens vei

STENGT: Den midlertidige stengingen av Consul Sigval Bergesens vei har bidratt til økt trafikkaos på fylkesvei 44.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Vil vitalisere Hillevåg

Han peker på at Hillevåg er en av bydelene som scorer dårlig i levekårsundersøkelsene.

– Vi må vitalisere dette området i Hillevåg og skape gode bomiljø for dem som skal bosette seg her.

– Hva tenker du om trafikkaoset som har oppstått på Hillevågsveien?

– Det er åpenbart meget frustrerende å kjøre gjennom Hillevåg i rushtiden, men vi kan ikke kaste på sjøen forutsetninger for planleggingen av Paradis og Hillevåg som har vært gjeldende i over ti år, sier Cappelen.