NRK Meny

Vil legge ned 240 barnehageplasser

Rådmannen i Stavanger foreslår å legge ned til sammen 240 barnehageplasser i kommunen fra neste høst. Bakgrunnen er at det ligger an til å bli langt færre barn i barnehagealder de neste åra – bare til neste år blir det 200 færre. Forslaget omfatter blant annet å avvikle fire hele barnehager. Totalt blir rundt 50 årsverk berørt av de foreslåtte endringene.