Vil kjøpe og dyrke jorda, blir stoppet av loven

Bonde Gunnar Yrkje Jakkimainen ønsker å kjøpe en landbrukseiendom på Karmøy for 1,3 millioner kroner. Men ifølge loven får han ikke betale mer enn 300.000 kroner, og den prisen vil ikke selger selge for.

Jakkimainen

Bonde Gunnar Yrkje Jakkimainen viser stortingspolitiker Bente Thorsen (Frp) rundt på området han ønsker å kjøpe.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Jeg har maskiner, jeg har folk og jeg har all finansiering på plass, men nå blir jeg avslått på grunn av en pris, sier bonde Gunnar Yrkje Jakkimainen på Karmøy.

Les også: – Ikke enklere for ungdom uten boplikt

Les også: Boplikt i landbruket splitter jærkommunene

Han driver i dag med høner, gjess og sauer, og selger økologisk gårdsmat, men han trenger mer areal. Jakkimainen vil derfor å kjøpe et mellom 160 og 170 mål stort landbruksområde like ved Skudeneshavn på Karmøy, men blir hindret på grunn av prisen.

Kan ikke selges fritt

Jakkimainen og selger er enig om en pris på 1,3 millioner kroner, men området er konsesjonsbelagt. Det vil si at jorden ikke kan selges fritt på markedet til høystbydende. Bakgrunnen for loven er å sikre at folk som vil drive med landbruk, har mulighet til å kjøpe.

Jordbruksjord på Karmøy

Dette jordstykket vil Gunnar Yrkje Jakkimainen kjøpe for 1,3 millioner kroner. Kommunen mener prisen skal være 300 000 kroner.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Ifølge Karmøy kommune er jordstykket som Jakkimainen vil kjøpe, verdt 300.000 kroner – en pris som selger ikke vil selge for.

Så selv om bonden er enig med selger om en pris, og Jakkimainen ønsker å drive med landbruk på området, så blir det ingen handel.

Les også: Kommunene vil ikke fjerne boplikten

– Det er jo litt spesielt at jeg som kjøper står og skryter opp prisen, men 1,3 millioner er ikke gale for 160 mål med lang strandlinje og støpte moloer, sier han.

Konsesjonsreglene slår inn så fort et ubebygd areal er større to mål, ifølge rådgiver Britt Pedersen i Karmøy kommune.

Frp vil endre loven

Konsesjonsloven er nå ute på høring, og Frp ønsker å endre den slik at bønder som Jakkimainen ikke blir hindret i å utvikle gårdsdriften.

Bente Thorsen

Stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp) mener det blir galt at konsesjonsloven skal hindre eiendomssalget på Karmøy.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– At en utgått konsesjonslov skal hindre dette, blir helt feil. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen i sin plattform er helt tydelige på at konsesjonsloven skal endres. Det er ikke utelukkende pris som må telle, det må være det at jorden blir holdt i hevd, at bøndene får flere bein å stå på, og at bosettingen blir ivaretatt, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp).

Men Jakkimainen trenger ikke å vente til at reglene blir endret, ifølge Frp-politikeren.

– Dette er jo et administrativt nei, så politikerne kan si ja og gi Gunnar konsesjon slik at han kan sette i gang med dette prosjektet sitt, sier Thorsen.