Normal

Nesten ingen vil slås sammen med Eigersund

Det er stor skepsis i nabokommunene til at Dalane bør samles til storkommune, med Eigersund som hovedsete.

Egersund

LITE POPULÆRT: For kommunene rundt er det lite populært å slå seg sammen med Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Bjerkreim og Sokndal er mest skeptiske til å bli slått sammen med Eigersund til storkommunen Dalane. Ordførerne i Lund og Sokndal kan tenke seg å samarbeide med Flekkefjord, så vel som Eigersund.

Bjerkreim ser nordover

Marthon Skåland

SER NORDOVER: Marthon Skåland (H), ordfører i Bjerkreim.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Og Bjerkreim skal nå i møter med Gjesdal, Sirdal og Hå for å se på om de kan slå seg sammen når kommunereformen skal være klar.

– Hvis jeg vil på sykehjem, vil jeg være på sykehjem i Bjerkreim. Hvis de da kan bygge på en etasje på et bygg i Eigersund som de bruker til det allerede, for 25 millioner vil jeg se den politikeren som sier at vi bruker 75 ekstra i Bjerkreim, sier Høyre-ordfører Marthon Skårland i Bjerkreim.

Bjerkreimsbuen har tradisjoner for at det er Sandnes og Stavanger som er byen de sokner til. Skåland mener at det er naturlig å tenke nordover. E- 39 går rett gjennom kommunens sentrum på Vikeså.

– Som dalbu per i dag er vi den kommunen som ligger mest sentralt i forhold til kommunene nordover, Gjesdal, Sandnes og Stavanger. Det er nok ikke et flertall for å slås sammen med Eigersund, sier Skåland.

Sokndal skeptiske

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF)

– RISIKO FOR SENTRALISERING: Trond Arne Pedersen (KrF), ordfører i Sokndal, sier det er en risiko for at tjenestene blir sentraliserte dersom de slår seg sammen med Eigersund.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK hører i stedet for med KRF-ordfører Trond Arne Pedersen i Sokndal om de vil gifte seg med Eigersund.

– For meg er fokuset på innbyggerne det viktigste og jeg må sørge for at fordelene med samarbeid blir større enn ulempene. Det er en risiko for at tjenestetilbudet blir sentralisert og flyttet og avstanden til beslutningstageren blir større, sier Pedersen.

Eigersund er forundra

Imens sitter Høyre-ordfører i Eigersund, Leif Erik Egaas og klør seg i hodebunnen. Han synes det er forunderlig at naboene ønsker å gå glipp av det Eigersund kan by på som storkommunesentrum.

– Jeg tenker på framtiden. Per i dag har vi ikke fått vite hvilke oppgaver kommunene skal få fra staten. Vi får i hvert fall ikke mindre oppgaver. For å rigge oss for det bør vi ha en solid stor Dalane-kommune, sier Egaas.

Lund vipper i begge retninger

I Lund kommune er det Flekkefjord som er det naturlige sentrum for mange, sier KRF-ordfører der, Pål Ravndal. Men samtidig føler lundbuen tilhengighet til Rogaland, og dermed Dalane.

– Vi ønsker nok å være i Rogaland. Selv om mange heller mot Flekkefjord tror jeg mange i Lund ønsker å fortsatt være tilknyttet til Rogaland.

Folk flest har liten tro

Nei til sammenslåing

– NEI: Oppe f.v.: Einar Veen, Linn Kydland, Willads Moi og Gro Eia Østby

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Både i Bjerkreim og Sokndal er det blant folk NRK har snakket med, motstand mot å bli med Eigersund i en storkommune.

– Nei, med begrunnelsen nei, er svaret vi får fra Einar Veen på Vikeså.
Han får støtte fra Linn Kydland, som mener at Bjerkreim klarer seg best alene, og bør heller se til Gjesdal enn fattige Eigersund.

I Sokndal mener Willads Moi at en bør fortsette å leve i isolasjon, mens Gro Eia Østby er redd for at Eigersund ikke vil ta seg godt av sokndølene i en eventuell storkommune.

Kommunene har enda litt tid på seg til å finne fram til løsninger. De lokale prosessene skal være ferdig ved utgangen av 2016, mens sammenslåingene vil tre i kraft fra 2020, heter det i regjeringens målsetting for kommunereform.