Vil ikke overstyre Helse Vest

Brustad har fortsatt tillit til at Helse Vest vil finne en løsning som sikrer det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus.

Sylvia Brustad
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Helseminister Sylvia Brustad vil ikke overstyre Helse Vests beslutning om å opprettholde den omstridte samarbeidsavtalen om nevrokirurgi mellom Bergen og Stavanger.

Alle nevrokirurgene ved Universitetssjukehuset i Stavanger har sagt opp og flere hjerneoperasjoner er utsatt ved sykehuset.

- Vi har fått forsikringer fra Helse Vest om at det er fullt trykk på å prøve å finne fram til ordninger som også sikrer Stavanger et akseptabelt nevrokirurgisk tilbud.  Jeg håper på en løsning om kort tid, sier Brustad.

På spørsmål om helseministeren ville gripe inn hvis de ikke finner en løsning svarte Brustad at hun ikke ville spekulere i noe.  Hun sier at hun har full tillit til Helse Vest i denne saken.