Vil ikke ha uføre under 30 år

Senterparti-representant vil ha forbud mot varig uføretrygd for folk under 30 år.

Geir Pollestad + NAV

Geir Pollestad (Sp) mener det bør bli strengere kontroll av unge trygdemottagere.

Foto: NAV/SP

- Det er samfunnet sin plikt å sørge for at de som kan ha mulighet til det, kan leve av egen inntekt, sier Geir Pollestad.

Pollestad er Senterpartiet sin stortingsrepresentant fra Rogaland og vil ha forbud mot at folk under 30 år skal få permanent uføretrygd.

- Vi kan gjøre mer

- Det er ingen tvil om at vi kan gjøre mer for å hjepe unge som i dag står utenfor arbeidslivet til å komme seg i jobb og leve av sin egen inntekt. For mange får i dag uføretrygd, og det tallet må jo jobbe med å redusere, sier han.

Saken om nye regler for tildeling av uføretrygd skulle vært vedtatt før jul, men er nå utsatt til våren. Det pågår en debatt innad i regjeringen om hvordan regelverket skal utformes. Geir Pollestad sitter i sosialkomiteen på Stortinget og er spesielt opptatt av de unge uføretrygdet.

- Dette er snakk om tiår på trygd eller et liv der en forsørger seg selv, og det siste skal være hovedregelen for de fleste.

- På tide at det tas opp

I Rogaland er 1.1 prosent av befolkningen under 30 år, uføretrygdet, og landsgjennomsnittet ligger på same nivå.

Nav-direktør Truls Nordahl i Rogaland, er glad for at politikerne nå tar tak i denne problematikken.

- Det er veldig på tide at diskusjonen om disse velferdsordningene kommer på den politiske dagsorden, sier Nav-direktøren.

Nordahl mener at det i dag er for enkelt å bli værande trygdemottager. Spesielt for noen av de i den største gruppa, de med lettere psykiske lidelser.

- Hovedretningen i det vi har spilt inn er at ordningene må være mye mer motiverende i forhold til det å komme seg inn i jobb, sier han.

Psykiske lidelser øker mest

Nordahl mener det er stor fare for at folk som blir uføretrygdet i ung alder ikke kommer seg ut av det mønsteret. Han mener også det er et paradoks at folk med psykiske lidelser er den gruppa som øker mest blant unge uføretrygdede.

- For mange med psykiske lidelser så vet vi at det nettopp er arbeid som er den beste medisinen. Og det er derfor et dilemma at det er nettopp psykiske diagnoser som fører til at flere blir uføretrygdet, sier han.

Geir Pollestad vil ikke ha et absolutt forbud mot trydg for unge mottagere.

- Det er jo noen som helt åpenbart ikke vil kunne fungere i arbeidslivet. De skal fortsatt få innvilget uføretrygd, men der det er muligheter så skal den det gjelder, og samfunnet, sammen se på hvordan de kan få vedkommende inn i arbeidslivet, sier Pollestad.