NRK Meny

VIL IKKE BYGGE FOLKEBADET:

Kruse Smith AS og Hinna Park AS trekker seg fra det offentlig-private samarbeidet (OPS) om folkebad i Jåttåvågen, slik markedet og de økonomiske forutsetningen er nå. Kruse Smith/Hinna Park var eneste aktør i konkurransen om å bygge og drive folkebadet, og Stavanger kommune stanser nå det videre arbeidet med å få til et OPS-samarbeid med de rammene prosjektet hadde.