NRK Meny
Normal

Vil ikke bygge «hermetikkboliger»

«Best før»-datoen har gått ut for hermetikkfagskolen på Eiganes i Stavanger, og kommunen vil rive. Heller ikke utbyggere ser muligheter i det ærverdige bygget.

Best før datoen har gått ut for hermetikkfagskolen på Eiganes i Stavanger, og kommunen vil rive. Heller ikke utbyggere ser muligheter i det ærverdige bygget.

SE VIDEO: Arnvid Nordstrand i Selvaag bolig Rogaland synes tomta er mer interessant enn hermetikkfagskolen sånn som den står i dag. Her sitter han foran nybygg de står bak i Stavangerområdet.

– Vi har faktisk vært på befaring i bygget med tanke på å bygge det om til boliger, sier daglig leder for Selvaag bolig Rogaland, Arnvid Nordstrand.

Han snakker om hermetikkfagskolen i Stavanger. Det store bygget sto klart på femtitallet i tilknytning til hermetikklaboratoriet fra trettitallet. Fagskolen har hatt sine glansår med opplæring i hermetikkfaget, men siden 2008 har det så å si stått tomt. Og selv om utbyggere har vært på befaring blir det nok ingen leiligheter med det første.

Ikke noe hermetikk, takk

Byantikvar Hanne Windsholt

Byantikvar Hanne Windsholt forstår ikke hvorfor kommunen åpner for å rive hermetikkfagskolen.

Foto: Tom Edvindsen

– Den gangen vi var inne og kikket på bygningen, så vurderte vi det dit hen at det var ønskelig å rive den og utnytte tomten til boliger etter rivning.

– Er det ikke mulig å bygge noen fine leiligheter i det flotte bygget?

– Jo det er det. Men når du river så må du begynne fra bunnen av, og da har du kontroll. Men når du skal renovere sitter du igjen med et skall. Alt det tekniske anlegget, alt med vann og avløp og innvendige vegger må bygges opp fra grunnen. Min erfaring er at det kan bli dyrere å bygge inne i det skallet enn å rive det å bygge helt fra grunnen, sier Nordstrand.

Og foreløpig har bygget blitt stående uten hverken leiligheter, eller noe særlig offentlig bruk. Og forfallet har kommet. Likevel er bygget verdt å ta vare på synes byantikvaren.

– Det er slitt, men når man tenker på hvor lite vedlikehold det har fått de siste årene så er det i forbløffende god stand. Det viser litt av bygningens kvalitet at den har klart å motstå den vanskjøtselen den har vært utsatt for, sier Hanne Windsholt.

Vedtak på feil grunnlag

Hermetikkfagskolen

Det er fagskolen som kan stå for fall. Noe som engasjerer både byantikvar og befolkning.

Foto: Tom Edvindsen

Men torsdag ettermiddag gikk flertallet i Kommunalstyret for byutvikling inn for å rive bygget. Rådmannen skal nå lage en plan for rivningen. Men det vedtaket ble tatt på feil grunnlag mener Windsholt.

– Dette vedtaket i kommunalstyret ble gjort på grunnlag om at dette bygget hadde lavere vernestatus enn laboratoriebygget, og det stemmer jo ikke. De er ikke formelt vernet, men det er ikke gjort forskjell på de i hverken kulturminneplanen, eller i saken som er lagt frem. Så jeg mener forutsetningen er gal.

– Men hvis det ikke skal rives, og utbyggere ikke vil bygge leiligheter, hva bør gjøres?

– Hvis man ser realiteten i øynene så er vel toget gått for offentlig bruk. Men jeg ønsker at de blir offentlig tilgjengelig, for eksempel et hotell. Det finnes og en mulighetsstudie som viser at det er fullt mulig å få til, sier byantikvaren.

Kraftige reaksjoner mot kommunen

Mange har reagert kraftig på at det åpnes for at fagskolen skal jevnes med jorden, og torsdag gikk blant annet Thomas Middelthon ut og protesterte mot at flertallet ville rive bygget.

Det er bare fagskolen, altså det største bygget, som er i faresonen. Saken skal tilbake til Kommunalstyret for byutvikling, og hvis det tas til følge at begge byggene er like verneverdige, kan saken snu. Noe byantikvaren håper på.

– Jeg skulle ønske det endte med at bygget ble godt tatt vare på, enten det er kommunen eller noen andre som eier det, sier Windsholt.

Foreløpig står ingen klare kandidater parat med kjøpekontrakt for det gamle bygget, men en tom tomt det er interessant synes Selvaag bolig.

– Det er absolutt en interessant tomt, det er midt i sentrum, og nabolaget er godt. Ja, det er veldig interessant, avslutter Nordstrand.

Hermetikklaboratoriet

Laboratoriet står foreløpig helt trygt, men byantikvaren mener fagskolen er like verneverdig som dette bygget.

Foto: Tom Edvindsen