Vil ha tydelige krav til flomsikring etter «Synne»

Hyttenaboer i Eigersund frykter at flomsikring ikke blir godt nok ivaretatt i arbeidet med å utbedre Launes bro.

Launes bru på Jærbanen

Jernbanebroa Launes blei ødelagt under ekstremværet «Synne» i desember. Få dager seinere økte skadene enda mer som følge av ytterligere utvasking, og broa var stengt i lang tid.

Foto: Jernbaneverket

Hyttenaboer Launes bro

Viggo Kristoffersen og Kåre Tengs Pedersen mener Eigersund kommune må stille strengere krav til flomsikring.

Foto: Øystein Ellingsen

– Vi frykter at planene inneholder lite nytt, at det ikke er forpliktelser, sier Viggo Kristoffersen, leder for Kjeøy vel.

Foreningen består av hyttenaboer til jernbanebrua på Launes i Eigersund.

Tirsdag i denne uken sluttbehandler planteknisk utvalg i Eigersund søknaden fra Jernbaneverket om å føre opp ny jernbanebru på Launes. Naboene stoler ikke på Jernbaneverket.

– Vi mener at Eigersund kommune må stille strenge krav til en total flomsikring, sier han.

Forventer sikring mot nye flommer

200-årsflommen Synne i desember i fjor medførte store skader, og deler av den nåværende jernbanebrua var nær ved å rase ut.

Odd Stangeland

Odd Stangeland (Ap).

Foto: Anders Fehn / NRK

Etter det lovet Jernbaneverket å utvide utløpet i Launessundet for å sikre mot framtidig flom, da Eigersund kommune satte det som krav for å si ja til ny bro.

– Det er en stor forventning i Eigersund om at Jernbaneverket skal flomsikre den broen i arbeidet som de nå går i gang med. Det er målet, sier ordfører i kommunen, Odd Stangeland (Ap).

Launes bro

Flomsikring og utvidelse av utløpet under Launes bro har vært ett av kravene Eigersund kommune har satt i forbindelse med søknaden.

Foto: Øystein Ellingsen

Ber kommunen stille tydelige krav

Hyttenaboene mener kravene ikke er klare nok i den fungerende rådmannens innstilling.

– Tiltakene for flomsikring skal være ferdig utarbeida innen 1. august 2016. Deretter starter detaljprosjekteringa. Vi skal gjøre det vi kan for å få dette til. Jeg opplever at Jernbaneverket også har sett utfordringene, basert på ekstremværet Synne, sier Kristin Haugeland, fungerende rådmann i Eigersund.

Kjeøy velforening mener at rådmannens forslag slik det nå framstår er et diktat fra Jernbaneverket.

– Det er foreløpig ikke et ord om hvor mye Jernbaneverket skal flomsikre. Kommunen må kreve flomsikring, innen en tidsfrist. Vi mener alt bør være opparbeida innen sommeren 2017, sier foreningens juridiske talsperson, Kåre Tengs Pedersen.

Ønsker fortgang i arbeidet

– Intensjonen er jo å holde det vi tidligere har lovet, sier infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, Gorm Frimannslund.

Jernbaneverket arbeider nå med en tiltaksplan for flomsikring. Denne blir laget i samarbeid med kommune, fylkeskommune og NVE.

– Vi ønsker å ha denne ferdig til august i år. Disse tiltakene vil i stor grad bli utført i 2017, sier han.

Politikerne i Eigersund skal så avgjøre om Jernbaneverket får det som de vil. Det mener hyttefolket er feil vei å gå.