Brannsjefen vil ha sikkerhetssenter for tunneler

Rogaland får snart flest undersjøiske tunneler i landet, og brannsjefens oppfordring til politikerne er krystallklar.

Brannøvelse i Svotunnelen

ARKIVBILDE: I november holdt brannvesenet en stor øvelse i Svotunnelen ved Tysdalsvatnet.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

– Sammen med Statens vegvesen må vi gjøre alt vi kan for at ulykker ikke skjer, sier brann- og redningssjef i brannvesenet Sør-Rogaland, Henry Ove Berg, til NRK.

Han mener det er en forutsetning å få på plass et sikkerhetssenter for tunneler før Ryfast og Rogfast åpner.

– Nå må vi ta ansvar for at innsatspersonalet som skal inn og gjøre jobben hvis ulykker skjer, får best mulig utdannelse. Vi må være gode på det forebyggende arbeidet, sier Berg.

I dag møtte brann- og redningssjefen politikerne fra Rogaland som sitter på Stortinget. Berg sa at han ønsker at læringssenteret legges til Vagleleiren i Sandnes.

Vil ha simulatortrening i Vagleleiren

– Vi har både Finnfast og Rennfast. Nå får vi også Ryfast i 2019 og Rogfast i 2023. Det gjør oss helt unike i verden. Vi har allerede mye kunnskap i Rogaland, men vi trenger mer teori- og simulatortrening, sier Berg.

Fylkesordfører Janne Johnsen var også på møtet, og hun er positiv til sikkerhetssenteret Berg skisserte.

– Det er viktig å starte på dette arbeidet kjapt. Det er ikke lenge til Ryfast og Rogfast kommer, og da må dette være på plass, sier Johnsen.

Har satt av penger til planleggingen

Fylkeskommunen har satt av penger til å være med og betale for et sikkerhetssenter for tunneler i Rogaland.

– Vi vil ha et behov for et slikt senter, og derfor har fylkeskommunen satt av én million kroner til arbeidet med å få senteret hit, sier Johnsen

Lille Bokn- som har brannvesen på deltid- får likevel et stort ansvar når verdens lengste undersjøiske tunnell - Rogfast står ferdig.
Det lokale brannvesenet mener de ikke er godt nok rustet - hvis det skulle oppstå brann i tunnellen.

ARKIVVIDEO (21.05.13): Bokn brannvesen er langt fra forberedt dersom det begynner å brenne i Rogfast. Foto: Eirik Gjesdal/NRK.