Må fly transport mellom sykehus - får ikke tid til akuttoppdrag

Luftambulansen bruker mye tid på å frakte passasjerer mellom sykehus. I den tiden er store områder uten beredskap. Norsk Luftambulanse frykter for akuttoppdragene.

Helikopter fra Norsk Luftambulanse

Transportetapper mellom sykehus gir luftambulansen mindre tid til akuttoppdrag.

Foto: Lars-Erik Vollebæk / Norsk Luftambulanse

– Det er klart at når helikoptrene brukes til å frakte pasienter mellom sykehusene, så blir de mindre tilgjengelig for akuttoppdrag, sier Hans Morten Lossius, som er ansvarlig for forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han er klar i talen, og mener det bør komme på plass egne transporthelikopter ved alle helseforetak for å sikre at områder blir værende uten beredskap i lengre perioder.

Venter 42 prosent flere oppdrag

– Hvis vi for eksempel ser på Helse vest så bør de ha et ekstra helikopter som har som hovedformål å frakte pasienter mellom sykehusene, sier Lossius som også er professor i avansert akuttmedisin ved universitetene i Bergen og Stavanger.

Forsknings- og utviklingssjef Hans Morten Lossius

Forsknings- og utviklingssjef Hans Morten Lossius i Norsk Luftambulanse.

Foto: Norsk luftambulanse

Ifølge tall fra Norsk Luftambulanse har antall oppdrag økt mer enn befolkningsveksten de siste årene, og det fortsetter. Frem mot 2020 forventes 21 prosent økning, og mot 2030 forventes det at det blir 42 prosent flere oppdrag. Både akuttoppdrag, og såkalte sekundæroppdrag som transport.

I noen tilfeller fraktes pasienter til nærmeste sykehus, men det sykehuset skal ikke behandle pasienten, og dermed må han eller hun sendes videre til et annet sykehus med luftambulanse. Denne sentraliseringen og spesialiseringen av sykehusene gjør det desto viktigere å styrke luftambulansen, mener Lossius.

Bekymret for «hull» i beredskapen

Og her får han full støtte av Olaug Bollestad (KrF) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun har selv jobbet i helsevesenet, og er klinkende klar på at hun mener ambulanse og luftambulanse må behandles om en del av sykehusstrukturen.

– Skal vi lykkes med en helse- og sykehusplan så blir den prehospitale tjenesten, altså det som skjer før pasienten kommer til sykehus, kjempeviktig, sier Bollestad.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad er bekymret for luftambulanseberedskapen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Hun er bekymret for at det i dag finnes områder i Norge med dårligere beredskap, og at det er for mye å gjøre for de helikoptrene som i dag er tilgjengelige.

– De gangene de må transportere så skal de gjøre det, men det må være et helikopter i beredskap. Hvis ikke må det være et eget transporthelikopter som gjør at beredskapen ikke svekkes.

Må se på hele kartet

I tillegg til befolkningstette områder som Hordaland og Rogaland, peker hun på Innlandet rundt Mjøsa, Agder og indre Telemark, samt deler av Finnmark som «hull» når det gjelder luftambulansen.

– De stedene er det hull når det gjelder responstid. Skal vi lykkes over hele landet, må vi se over kartet og gå sammen med faginstansene for å se hvor vi bør satse, sier Bollestad.

Hun vil nå ta opp saken i Stortinget for å få luftambulansen med i den nasjonale helse- og sykehusplanen som skal legges frem i 2015. Nå håper Lossius at Bollestads engasjement og vil smitte over på resten av Stortinget.

– Vi synes det er veldig positiv at KrF ser dette, og legger politisk press på å få det gjennomført, avslutter Lossius.