Vil ha studenter på sjukehjem

Levekårspolitiker Sissel Stenberg (Frp) i Stavanger ønsker at studenter kan bo på sjukehjem. – Dette vil gi eldreomsorgen et nytt element med kontakt mellom generasjoner, sier Stenberg til Aftenbladet. Hun sier studenter ikke skal ha pleieoppgaver.

Sissel Stenberg
Foto: NRK