Vil ha større oljeproduksjon

Regjeringa understrekar at Oljedirektoratet skal bidra til at mest mogeleg av olja på havbotnen blir tatt opp. OD skal vera ein pådrivar for å auka utvinning av olje og gass på norsk sokkel, står det i statsbudsjettet.