Vil ha redningsrom i Rennfast

Rennesøyordfører Dagny Sunnanå Hausken ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at det blir laget en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Rennfast, skriver Bygdebladet. Siden Rogfast åpnes om noen år, blir det ikke aktuelt å bygge ut Rennfasttunnelen, men ordføreren mener et redningsrom vil være en god idé. – Vi opptatt av å gjøre hva vi kan for at selvredning skal være en reell mulighet i disse bratte ettløpstunnelene, sier hun til avisa.