NRK Meny
Normal

Vil ha omfattende Nokas-befaring

Aktoratet legger opp til en svært omfattende befaring i forbindelse med Nokas-ankesaken.

Befaring i Nokas-saken, 27. oktober 2005
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Under saken i tingretten i fjor høst, nøyde aktoratet seg med en befaring på Domkirkeplassen og i tellesentralen i Stavanger sentrum. Denne gangen vil de i tillegg ta lagmannsretten med seg til dekkleiligheten i Nedre Dalgate og til deler av fluktruta på Storhaug. I tillegg har to av forsvarerne krevd befaring i David Toskas tidligere leilighet i Smeaheia, og i Sørmarka, der fluktbilene ble satt i brann.

Sentrum sperret

27. oktober i fjor ble deler av Stavanger sentrum sperret av en hel formiddag da tingretten flyttet fra Forus til befaring på Domkirkeplassen. Flertallet av de tiltalte deltok på befaringen, selv om det på dette tidspunktet bare var David Toska og Johnny Thendrup som hadde innrømmet at de deltok under ranet.

I høst blir det ny befaring, og den blir enda mer omfattende. Aktor Thor Christian Carlsen avsluttet sitt innledningsforedrag i dag med å varsle befaring til området rundt Domkirkeplassen og inne i tellesentralen - som sist. I tillegg vil aktoratet ha med seg juryen og de øvrige rettsaktørene til dekkleiligheten Toska leide i Nedre Dalgate, og til Frue Terrasse på Storhaug, som var en viktig del av ranernes fluktrute fra bilbyttet i Sørmarka og til dekkleiligheten.

Vil til Smeaheia

I tillegg har Dan Pettersens forsvarer, Brynjar Meling, bedt om befaring til Toskas leilighet i Smeaheia i Sandnes, der Toska bodde og der store deler av ranslaget sov natten før ranet.

Alf Henrik Christensens forsvarer, Erik Lea, ønsker på vegne av sin klient en befaring i Sørmarka, der de første fluktbilene ble forlatt og satt i brann. Christensen nekter for å ha noe med ranet å gjøre, mens påtalemyndigheten mener han hadde som oppgave å holde vakt ved bilene i Sørmarka.

Det er ikke bestemt når befaringene skal finne sted, men det vil tidligst skje mot slutten av oktober - etter at de 13 tiltalte har gjennomført sine forklaringer og etter at krimteknikere har vært i vitneboksen og fortalt om funn på disse åstedene.