NRK Meny
Normal

Frykter at naturen ødlegges av monstermaster

Beboerne i Sandnes krever at det utredes en ny trasé om Stokkeland. Dette er en løsning Lyse har sett på, men allerede har forkastet.

Store uenigheter mellom befolkningen i Sandnes og el-selskapet Lyse om hvor den nye nettlinja skal gå.

Beboere reagerer på ny trasé over Riskalandet og Lutsivannet.

El-selskapet Lyse skal bygge en ny kraftlinje fra Lysebotn til Stølaheia i Stavanger. Det nye kraftnettet skal forsyne hele Sør-Rogaland med strøm, og Lyse innstilt på å legge linjene over Riskalandet og Lutsivannet.

Det får flere beboere i Sandnes til å rase.

Les også: Ny kraftlinje kan true friluftsliv og boligbygging i Sandnes

– Jeg mener vi har veldig gode argumenter for å skåne disse områdene som Lyse nå vil bygge i. Dette er områder som hele regionen tidligere har sagt skal være beskyttet mot store inngrep, sier leder i Elrisk, Eivind Sandsmark.

Haster å få på plass en løsning

Eivind Sandsmark

Leder i Elrisk, Eivind Sandsmark.

Foto: Anders Fehn

Utbyggingen skulle allerede vært i gang. Strømselskapet sier at en avgjørelse må komme på plass snarest mulig.

– Det viktigste for Lyse er at regionen får en ny sentralnettlinje. Slik kan vi bli mindre sårbare for feil i strømnettet, og vi kan sikre strøm til den store befolkningsveksten i området, sier kommunikasjonsdirektør i Lyse, Herbjørn Tjeltveit.

Lyse mener på sin side at selskapet har tatt alle forhåndsregler i utredningen av den nye traseen, og at en nettlinje om Riskalandet og Lutsivannet er den beste løsningen.

– Strømmaster vil alltid vises i landskapet. Men i vår planlegging har vi prøvd å ta utgangspunkt i allerede eksisterende kraftlinjer, og bruke den samme traseen så langt som det er mulig. Denne traseen er til minst mulig ulempe for både befolkningen og naturen, sier Tjeltveit.

Krever nytt alternativ

Herbjørn Tjeltveit

Kommunikasjonsdirektør i Lyse, Herbjørn Tjeltveit.

Foto: Anders Fehn

– Vi må unngå master der vi kan unngå master, sier Sandsmark.

Han sier at Sandnes bærer ansvaret for friluftsområdene og naturmangfoldet for hele regionen. Nå ønsker Sandsmark at kraftlinja skal flyttes bort fra Lutsivassdraget, til Stokkeland, før den vender nordover mot Stølaheia.

Dette er et forslag Lyse har sett på, men allerede forkastet. Dette fordi denne traseen er sårbar og mindre effektiv.

– Å bygge en strømlinje er som å bygge en motorvei. Vi ønsker ikke kø. Blir det kø i strømnettet, så betyr det at noen ikke får strøm, sier Tjeltveit.

Fylkesordføreren: – En nødvendig vei å gå

Fylkeskommunen er enig med Lyse om at det haster å få på palss en ny strømlinje. Men er ikke enig i at strømlinjen bør gå om Stokkeland.

– Dersom vi får til en skikkelig nedgravning av traseen i de mest utsatte områdene, så tror vi at dette er en nødvendig vei å gå, sier fylkesordfører Janne Johnsen.

Skal opp i bystyret

22. oktober skal saken opp i Sandnes bystyre.

– Tror du at du blir hørt?

– Det tror jeg. Nå er det kun opp til politikerne å støtte oss i kravet om tilleggsutredninger. Da tror jeg at alt vil ordne seg, sier Sandsmark.