Vil ha nasjonal ordning

Rogaland Høyre ønsker en nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn etter 1993. Dette skal sikrer mest mulig likebehandling for barn som har lidd betydelig overlast i barnevernets omsorg, eller på grunn av manglende inngripen.