Normal

Vil ha mer miljøvennlige skip på besøk

Skip registrert som miljøvennlige kan få rabatt på opptil 11.000 kroner per anløp når de legger til kai i Stavanger havn.

Cruiseskipet «Oriana» i Stavanger

CRUISEANLØP: Både Stavanger sentrum og Risavika blir godt besøkt av forurensende skip.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er en oppmuntring, et tiltak som forhåpentligvis får skipsfarten til å bli mer miljøbevisst, sier havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen havn til NRK.

Derfor har Stavangerregionen Havn innført miljørabatt på anløpsavgiften fra 1. januar 2015. De skal ikke regne ut hvor miljøvennlige skipene er på egen hånd, men forholder seg til Environmental Ship Index (ESI). Indeksen gir skipene poeng basert på utslipp av gassene NOX, SOX og CO2 i tillegg til å premiere skip som kan koble seg til landstrøm.

Merete Eik

Havnedirektør i Stavanger, Merete Eik, håper miljørabatten vil gi bedre klima i Vågen.

Foto: Benedicte Rottem / NRK

Kan få 11.000 i rabatt

– Det handler om alt fra LNG-skip, cruiseskip og skip med installerte scrubbere som renser utslippene mens de kjører, sier Eik.

Nå regner havnevesenet med at skipene vil melde inn sin score ved ankomst. For skip med en total ESI score fra 25 til 50 poeng reduseres anløpsavgiften med 30 prosent og for skip med en total score på 50 poeng eller mer så reduseres anløpsavgiften med 50 prosent.

– For et skip på 100 000 bruttotonn, vil miljørabatten kunne gi en maksimal besparelse på omtrent kr 10.979 kroner, sier Eik.

Tror på grønnere skipsfart

Det mener hun er nok til at rederiene vil satse mer på miljøet.

– Det slår nok kanskje ikke ut med en gang, men på sikt tror jeg dette virkemiddelet vil få skipsfarten til å bli grønnere, sier Eik.

– Dette er en god nyhet for alle som satser på transport til sjøs, av både gods, personer m.m. Miljørabatten imøtekommer også næringens behov for avgiftsreduksjon for skip med mer miljøvennlig drivstoff. Det er et næringspolitisk mål å flytte mer gods fra vei til sjø. Det er mange mulige virkemidler i å flytte gods fra vei til sjø, og dette er ment å være et viktig bidrag i så måte, legger hun til.