NRK Meny
Normal

Rådyr skaper trøbbel i hager og trafikken

Hvert år blir opp imot 40 rådyr påkjørt og drept i Stavanger. Bestanden er for stor, og kommunen vil se på om det kan jaktes i flere områder for å begrense bestanden.

Hvert år blir opp imot 40 rådyr påkjørt og drept i Stavanger. Bestanden er for stor, og kommunen vil se på om det kan jaktes i flere områder for å begrense bestanden.

VIDEO: Rådyr har blitt et veldig vanlig syn i bynære hager i Stavanger. Foto: Thomas Ystrøm/NRK.

I Norges fjerde største by er det ingen sjeldenhet å se rådyr. Den siste tellingen fra 2008 viste at bestanden var opp imellom 400 til 500 dyr, og det er ikke blitt færre med årene. Men dette er for mange dyr i en by som Stavanger. Altfor mange rådyr blir påkjørt og drept.

– Mellom 20 og 40 rådyr blir hvert år påkjørt og drept i Stavanger. Det er ikke noen god slutt på livet for dem, og det vil vi ha slutt på, sier naturforvalter Aina Hovden Lunde i Stavanger kommune.

Har ikke klart å skyte halvparten

Stavanger kommune har i år åpnet for felling av 78 rådyr, som er noen flere enn tidligere år. Men jegerne har til nå bare klart å skyte 40 - 50 prosent av antall dyr det er gitt løyve til.

– Vi har i år laget et informasjonsskriv til de som jakter for å få tatt ut flere dyr. Ordinær jakt er den beste måten å regulere rådyrstammen på. Men vi må også vurdere om det skal tillates jakt på flere private områder, sier naturforvalteren.

Delte meninger

Økningen i rådyrbestanden i Stavanger er til glede for turgåere og naturinteresserte, men for andre som steller med parker og private hager kan dyrene være en stor plage.

– Vi har sett at blomster var revet opp og dratt utover. Først trodde vi det var snakk om hærverk, for det hadde skjedd på flere plasser. Men så oppdaget vi at det var rådyr som hadde lagt sin elsk på noen spesielle blomster som de dro opp av jorden, sier Randi Synnøve Svelland, som steller Lagård gravlund.

Randi Synnøve Svelland

Randi Synnøve Svelland er fortvilet over rådyr som river opp blomster på gravlundene hun steller.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Naturforvalter Aina Hovden Lunde forstår at det kan være delte meninger om rådyrbestanden i Stavanger.

– Det er klart noen har sterke følelser til dette. Rådyr er jo kjempefine dyr, og det er en unik opplevelse for dem som bor i byen å kunne oppleve vilt på så nært hold. Det må vi ikke glemme. Men ut fra forvaltningen av bestanden må vi gjøre tiltak slik at bestanden holdes på et sunt nivå i forhold til leveområder og at vi unngår det med trafikkpåkjørsler, sier Hovden Lunde.

Jakt i friområder

Naturforvaltningen i Stavanger kommune skal undersøker i hvilke områder det skjer flest påkjørsel av rådyr, og etter en slik kartlegging er det aktuelt å leie inn jegere som kan avlive dyr som oppholder seg i disse områdene. Dette kan også gjelde friområdene i Stavanger.

– I de kommunale friområdene i Stavanger er det vedtatt at det ikke er tillatt med jakt. Men vi ser i noen områder at det er konflikt med trafikk og påkjørsler, og da gir Naturmangfoldloven rom for å ta ut dyr der også, sier naturforvalter Aina Hovden Lunde.