– Spesielt at noen ikke har helikopterberedskap

Helse Fonna har over 50 prosent flere innbyggere enn Helse Førde, men har ikke eget ambulansehelikopter. – Ikke holdbart, mener Høyre.

Luftambulansen i Førde

Helse Førde har luftambulanseberedskap, men betydelig færre innbyggere enn Helse Fonna som ikke har. Det mener Sveinung Stensland i Høyre er uholdbart.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Mellom fjorder og fjell i Helse Vest står det ambulansehelikoptre på tre baser, Stavanger, Bergen og Førde. Men mellom Helse Bergen og Helse Stavanger finner vi Helse Fonna med 175.000 innbyggere, men ingen luftambulanse. Det synes Sveinung Stensland i Høyre, er en merkelig prioritering.

– Det og er veldig spesielt at en av helseregionene på Vestlandet ikke har helikopterdekning i det hele tatt, nemlig Helse Fonna. Og det har jeg tatt opp tidligere og, det er en skjevhet som bør rettes opp, sier stortingsrepresentanten fra Haugesund.

– Er det det første som bør rettes opp i nå?

– For å si det sånn, når ikke Sunnhordland og Nordhordland, har helikopterdekning så betyr det at helikoptrene blir dratt vekk fra Helse Stavanger sitt område, og det går da utover hele fylket.

– Det trengs egne transporthelikoptre

Og det er et problem i flere helseregioner, mener både luftambulansen selv, og KrF. Helikoptrene brukes til andre ting enn akuttoppdrag, som for eksempel transport mellom sykehus, eller blir borte i lang tid på oppdrag langt borte. Nå ønsker flere seg egne transporthelikoptre for å sikre at beredskapen ikke svekkes, men selv om Stensland langt på vei kan være enig i det, kan man ikke få alt, mener han.

Sveinung Stensland, Høyre

Sveinung Stensland i Høyre vil ha bedre helikopterberedskap på Vestlandet.

Foto: John Petter Hernes

– Jeg er enig at det trengs egne transporthelikoptre, men det viktigste er å øke helikopterberedskapen generelt. For i dag brukes de samme helikoptrene til både transport og ambulanseoppdrag. Og i denne saken, som i alle saker så kan vi ikke få alt vi peker på, sier Stensland.

Han peker spesielt på at Helse Førde med sine 108.200 innbyggere har helikopter, mens det ikke er i Helse Fonna. De ulikhetene mellom fylkene vil ha til livs.

Regjeringen jobber med en plan for sykehusene som skal legges frem i 2015, den skal blant annet se på fremtidig sykehusstruktur, og hvilke virksomheter som skal gå inn under spesialisthelsetjenesten.