Vil ha lavere fart

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen mot Vegvesenets planer om ny trasé for E 39 mellom Figgjo og Osli i Sandnes av hensyn til jordvern, skriver Stavanger Aftenblad. Vegvesenet vil ha mer fleksibilitet både for vegstandard og fartsgrense.