NRK Meny
Normal

Vil ha jernbane fra Gausel til Sola

Den lokale ledelsen i Jernbaneverket ønsker en utvidelse av dobbeltsporet med egen bane fra Gausel til Randaberg.

Jærbanen

Den lokale ledelsen i Jernbaneverket ønsker en utvidelse av dobbeltsporet med egen bane fra Gausel til Randaberg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Den lokale ledelsen i Jernbaneverket ser for seg Gausel stasjon som et knutepunkt i fremtidens transportmønster på Nord-Jæren.

I en intern rapport NRK har fått tilgang til foreslås det også å bygge dobbeltspor fra Sandnes til Egersund og å gjenåpne Ålgårdsbanen. Planene vil trolig bli lagt frem for direktøren i Jernbaneverket i begynnelsen av desember.

Les også: – Yes! Slik gjer me det her

Les også: Parkeringshindring er viktigast

Om kort tid vil kontoret legge frem planer som blant annet omfatter forslag om et dobbeltspor som skal gå fra Gausel stasjon, gjennom Forus og til Stavanger lufthavn på Sola.

Men det lokale jernbaneverket lanserer også planer om å bygge dobbeltsporet videre til Tananger, Kvernevik, Tasta og helt til Randaberg.

Bybane / bussvei på Nord-Jæren

Stoppestedene som foreslås er Gausel, Statoil, Forus Vest, Sola Idrettsanlegg, Sola Flyplass, Risavika, Tananger, Jåsund, Kvernevik, Håland, Viste, Dusavik og Randaberg.

– Vyer og muligheter

– Vi har fått et oppdrag fra jernbanedirektøren om å komme med forslag og innspill til Sørlandsbanens tilstand og behov, sier banesjefassistent for Sørlandsbanen, Kårleiv Kristoffersen.

Gausel stasjon dobbeltsporet

Den lokale ledelsen i Jernbaneverket ser for seg Gausel stasjon som et knutepunkt i fremtidens transportmønster på Nord-Jæren.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Han vil ikke kommentere innholdet i de planene NRK har fått tilgang til, men bekrefter at kontoret i Sandnes jobber med forslag som de ønsker å legge frem for direktøren i Jernbaneverket i begynnelsen av desember.

– Ut ifra de innspill jeg har fått fra næringslivsledere, ordførere og politikere i regionen har vi foreslått en del vyer og muligheter. Men jeg kan ikke gå inn i detaljene omkring dette, sier Kristoffersen.

– Veldig spennende

Varaordfører i Sandnes og bybanemotstander Pål Morten Borgli (Frp) er begeistret for forslagene.

–Dette er veldig spennende, sier Borgli.

Dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes har vært en suksess. Flere grupperinger har den siste uken tatt til orde for i større grad å bruke dobbeltsporet som grunnlag for en egen bane fra Gausel og gjennom Forus til flyplassen. Men da i form av bybane. Borgli mener en jernbane på dobbeltspor vil være bedre og rimeligere.

Pål Morten Borgli

Varaordfører i Sandnes og bybanemotstander Pål Morten Borgli (Frp) er begeistret for forslaget om å utvide dobbeltsporet med en bane fra Gausel til Sola.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det gode samspillet mellom transport på jernbane og vei kan utvikles mye mer. Det er allerede brukt svært mye penger på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. En utvidelse av dobbeltsporet vil være både rimeligere og bedre og finansieres av staten, ikke kommunene, fylkeskommunen og bilistene gjennom økte bompenger, sier Borgli.

– Videreføring av dobbeltsporet

I første omgang skal planene fra det lokale Jernbaneverket presenteres på et eget planmøte for Jernbaneverket i sørvest i neste uke. Deretter står jernbanedirektøren for tur. Spørsmålet er om planene kommer i seneste laget.

Les også: Stavanger formannskap for bybane

Les også: – Diskusjonen har gått i vranglås

– Dette er bare en videreføring av dobbeltsporet. At det skal gå togskinner til flyplassen og på sikt også til Risavika er noe alle har ønsket, sier Borgli.

Banesjefassistent Kårleiv Kristoffersen vil ikke kommentere tidspunktet for forslaget. Han mener det uansett er opp til politikerne å bestemme.

– Vi gjør dette med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått og ser på hvilke muligheter som finnes i regionen, sier Kristoffersen.