Vil ha hele kraftlinjen under bakken

Lyses nye kraftlinje fra Stavanger til Lysebotn er planlagt lagt i høyspentmaster over Sandnes Øst. Skadene på naturen er for store, mener Venstre.

Skulpturmaster

Virkningene for landskap, natur og miljø er viktige for den nye sentralnettlinjen. Skulpturmaster er ikke tatt med, men nevnt som en mulig løsning, i konsesjonssøknaden fra Lyse.

Foto: Choi+Shine Architects

– Vi snakker om området ikke langt fra der hvor 7-nuts turen går. Det er et svært viktig rekreasjonsområde for store deler av Nord-Jæren, sier Tove Frantzen, gruppeleder for Sandnes Venstre.

Lyse har sendt søknad om konsesjon for ny strømlinje fra Stokkavatnet i Stavanger til Lysebotn i Forsand kommune.

De to gjenstående traséalternativene er 4.1 og 5.0. De er nesten like med unntak av ett stykke av traseen som går gjennom Sandnes kommune, der alternativ 4.1 krysser Lutsivassdraget i øst, mens 5.0 følger dagens strømlinjer mot Sandnes sentrum og krysser lenger vest.

Lyseløypa

Slik ser traseen for den nye sentralnettlinjen fra Lysebotn til Stavanger ut på kartet. Kun 4.1 og 5.0 er nå aktuelle.

Foto: Lyse

– Høy pris for naturen

Tove Frantzen

Tove Frantzen, leder i Sandnes Venstre.

Foto: Venstre

I en pressemelding skriver Rogaland venstre at de er sterkt bekymret for trasévalgene for den nye kraftlinja til Nord-Jæren.

I stedet for strømmaster gjennom Sandnes Øst og ved Lifjell mener Frantzen at Lyse bør se på muligheten for å trekke linjen i tunnel eller under sjøen helt fra start til mål.

– Det har sin pris, men det har også en høy pris å legge linjen i noe av det mest naturskjønne områdene i Fjord-Norge, i nære turområder og kommende utbyggingsområder, sier Iselin Nybø, stortingskandidat for Rogaland Venstre.

De to alternativene skal erstatte én av de tre strømledningene som i dag går fra Lysebotn til Sandnes. Vest for Lutsivassdraget har alternativene samme trasé og går i sjøkabel over Gandsfjorden og i tunnel gjennom Stavanger til Stølaheia.

– Må lære av tidligere feil

Frantzen og Nybø tviler ikke på at det er behov for en ny linje til Stølaheia, men er uenige i at trasévalgene er de beste.

– Vi skal vokte oss vel for å gjøre feilene som ble gjort i Stavanger på åttitallet da linje ble trukket over Forussletta og videre mot Madla/Revheim. I dag hadde aldri Forus fått denne linjen og nå arbeides det aktivt for å legge Madla/Revheimlinjen i tunnel. Jeg tror det skal bli svært vanskelig å realisere planene i dette området med gigantmastene utenfor stuedøren, sier Nybø.

– Da er det viktig å handle nå. Det er alltid komplisert å konvertere fra daglinje til tunnel på et senere tidspunkt. Vi kan lære av feilene i Stavanger, sier Frantzen.

Aksjon for asylbarna i Stavanger 12. januar 2013

Iselin Nybø, stortingskandidat for Rogaland Venstre.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK