Vil ha folkeskikk inn som taxiregel

- Arrogant og nedlatende overfor oss som yrkesgruppe, mener styreleder i Sandnes Taxisentral.

Stavanger Taxi sitt hovedkontor i Hillevåg i Stavanger
Foto: Ingvald Nordmark

Etter flere voldteksanmeldelser av taxisjåfører i Rogaland, vil fylkeskommunen legge inn regler for høflighet og folkeskikk i drosjenæringens rammebetingelser.

- Sentralene står nærmest til å kunne påvirke holdninger blant sjåførene og påse at de oppfyller kravene til serviceinnstilling. Kravene til vanlig folkeskikk, høflighet og god service bør tas inn i avtalen mellom den enkelte sentral og sjåfør, som grunnlag for at personen får sjåførkort, skriver samferdselssjefen i forslaget.

– Blir provosert

Forslaget får blandet mottakelse hos taxisentralene. Mens Stavanger Taxisentral støtter forslaget, synes styreleder i Sandnes Taxisentral, Egil Handeland, at forslaget er provoserende.

– Jeg har vært taxisjåfør i 30 år, og utøvd yrket mitt uten en eneste klage fra verken kunder eller det offentlige. Plutselig blir jeg fortalt at jeg skal ha folkeskikk. Jeg synes myndighetene opptrer arrogant og nedlatende overfor oss som yrkesgruppe, sier han.

Handeland legger ikke skjul på at drosjenæringen har utfordringer når det gjelder kundeservice, men mener at det ikke har noe å gjøre i rammebetingelsene.

- Dette er ting hver enkelt sentral kan ta for seg i kjøreinstruksene, sier han.

– Positivt

Daglig leder i Stavanger Taxi, Svein Svimbil, er derimot positiv til forslaget.

– Jeg synes det er bra, vi vil jo fremstå med gode sjåfører. Dersom disse punktene blir nedfelt i rammebetingelsene, kan det få større konsekvenser om de blir brutt, sier han.

Sentralene kan få større ansvar


Fylkesrådmannen anser ikke tilbakekalling av løyve eller politianmeldelse som egnet sanksjonsform for brudd på serviceregler og holdninger hos sjåførene.

– Dette vil være uheldig, og fylkesrådmannen imøteser derfor en lovendring som vil gi sentralene større ansvar og innflytelse på egen virksomhet, skriver samferdselssjefen i sakspapirene.

Dette svarer taxisentralene:

  • Stavanger Taxi AS: Støtter forslaget og mener det bør innføres felles kvalitetsstandard og reaksjonsmønster for drosjenæringen.
  • Karmøy Taxisentral: støtter forslaget, men uttrykker bekymring for tiltak som kan virke stigmatiserende på en hel næring.
  • Haugaland Taxi BA: Mener forslaget er unødvendig, da dette er noe de forventer av alle.
  • Sandnes Taxisentral BA: Er provosert av forslaget om at krav til normal høflighet m.m. skal inn i rammebetingelsene.
  • Norges Taxiforbund avd. Rogaland: Mener tema om atferd og kundebehandling anses som en selvfølgelighet, og ikke trenger å tas inn i noe regelverk.

Saken vil bli behandlet i samferdselsutvalget 2. februar.